Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A New Approach: Replacement and Alternative Foods for Food Industry

ALTERNATIVE AND REPLACEMENT FOODS, vol.17, pp.1-30, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

A study of fortification of lemonade with herbal extracts

FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.37, no.1, pp.45-51, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Physical and Chemical Properties of Pekmez (Molasses) Produced with Different Grape Cultivars

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.22, no.3, pp.339-348, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Impact of innovative technologies on fruit and vegetable quality

BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, vol.46, pp.131-136, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

Use of supercritical CO2 in food industry

BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, vol.46, pp.126-130, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

Nano-spray drying applications in food industry

BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, vol.46, pp.137-141, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

Evaluation of several Quality Criteria of Low Calorie Pumpkin Dessert

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.38, no.1, pp.76-80, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

BAHARAT EKSTRAKTLARIYLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ SİRKELİ İÇECEK ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GIDA / THE JOURNAL OF FOOD, vol.44, pp.1136-1147, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of physicochemical properties of mineral enriched Erica arborea herbal tea

The Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, vol.30, pp.440-444, 2016 (Other Refereed National Journals)

Determination of Physicochemical Properties of Mineral Enriched Erica arborea Herbal Tea Beverage

The Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, vol.30, 2016 (Other Refereed National Journals)

Mikrodalga ve Mikrodalga Destekli Kurutmanın Çeşitli Meyve Ve Sebzelerin Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.125-135, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Lecithin and Polyglycerol Polyricinoleate PGPR on Quality of Milk Bitter and White Chocolates

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.55-69, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hurdle Technology for Shelf Stable Minimally Processed Potato cv. Agria

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.29-42, 2014 (Other Refereed National Journals)

Gıda Alerjisi Reaksiyonları

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.73-80, 2014 (Other Refereed National Journals)

Hurdle Technology for Shelf Stable MinimallyProcessed Potato cv. Agriaa

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.29-42, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ülkemizde Tüketilen Bazı Bitki Çaylarının Üretimi ve Sağlık Üzerine Etkileri

Gıda Teknolojisi, vol.17, no.8, pp.74-75, 2013 (Other Refereed National Journals)

Fonksiyonel İçecek Pazarında Meyve-Sebze Sularının Yeri ve Sağlık Üzerine Etkileri

Gıda Mühendisliği Dergisi, vol.13, no.30, pp.101-107, 2010 (Other Refereed National Journals)

Güvenilir Gıda Sistemleri

Türk Tarım, no.186, pp.28-33, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparison of Different Extraction Methods for the Determination of Polyphenols

ICBFBS Amsterdam 2018: 20th International Conference on Biotechnology, Food and Beverage Sciences, 12 - 13 February 2018

Determination of Physicochemical Properties,Bioaccessibility of Phenolics and Antioxidant Capacity of Mineral Enriched Linden Herbal TeaBeverage

ICBFBS Amsterdam 2018: 20th International Conference on Biotechnology, Food and Beverage Sciences, 12 - 13 February 2018

In Vivo Flavor Release From Foods

15thWeurman Flavour Research Symposium, 18 - 22 September 2017

Determination of Physicochemical Properties of Mineral Enriched Erica arborea Herbal Tea Beverage

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26 - 28 September 2016

Kombucha Tea and Its Health Promoting Effects

16th International Nutrition & Diagnostics Conference, PRAG, Czech Republic, 3 - 06 October 2016

A Study on The Productıon of Aprıcot Nectar Fortıfıed Wıth Green Coffee Extract

17th International Nutrition & Diagnostics Conference, PRAG, Czech Republic, 9 - 12 October 2016

Kombucha Tea and Its Health Promotıng Effects

17th International Nutrition & Diagnostics Conference, PRAG, Czech Republic, 3 - 06 October 2016

Fortıfıcatıon of Lemonade with Several Herb Extracts

17th International Nutrition & Diagnostics Conference, PRAG, 3 - 06 October 2016

Fortification of Lemonade with Several Herb Extracts

16th International Nutrition Diagnostics Conference, 3 - 06 October 2016

A Study on the Production of Apricot Nectar Enriched with Green Coffee Extract

16th International Nutrition & Diagnostics Conference, Prag, Czech Republic, 3 - 06 October 2016

Application of Cold Plasma Technology in Food Industry

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016

Recovery of B Carotene from Plant By Products by Using Different Extraction Methods

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016

Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin Obezite Üzerine Etkisi

Ulusal Çocuk, Ergen ve Yetişkin Obezitesi Kongresi, Turkey, 7 - 10 April 2016 Sustainable Development

ISIL OLMAYAN YENİ TEKNİKLERİN BALIN KALİTE FAKTÖRLERİÜZERİNE ETKİLERİ

1st International Congress on Safety and Authenticity of Bee Products, 21 - 22 May 2015

Ballarda Uçucu Bileşen Profiline Dayalı Coğrafi Orijin Tespiti

1st International Congress on Safety and Authenticity of Bee Products, 21 - 22 May 2015

Isıl olmayan yeni tekniklerin balın kalite faktörleri üzerine etkileri

Uluslararası Gıda Güvenliği ve Otantisite Kongresi-Kovandan Sofraya, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2015

ORTA NEMLİ GIDALARIN GIDA SANAYİNDEKİ YERİ

Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Turkey, 13 - 15 May 2015

Orta Nemli Gıdaların Gıda Sanayindeki Yeri

Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Turkey, 13 - 15 May 2015

Nano-spray drying applications in food industry

XIth International Conference of Food Physicists, 10 - 12 June 2014

Practices of Food Enrichment

Bursa 3rd International Food Congress, 26 - 27 September 2014

Akıllı Ambalajlama Teknolojisi ve İzlenebilirlik

Bursa 3rd International Food Congress, 26 - 27 September 2014

Practises of Food Enrichment

Bursa 3. Uluslararası Gıda Kongresi, 26 September 2014

Turunçgillerde Hasat Sonrası Meydana Gelen Bozulmalar

VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 22-25 Eylül, Turkey, 22 - 25 September 2014

Use of Supercritical CO2 in Food Industry

XI International Conference on Food Physicists, 10 - 12 June 2014, vol.46, pp.126-130

Rapid Monitoring of Volatile Organic Compounds: Selected Ion Flow Tube: Mass Spectrofotometry (SIFT-MS)

XITH INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD PHYSICISTS FOOD PHYSICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES, 10 June 2014

Characteristics of Pekmez (Grape Molasses) Traditionally Processed in Bursa, Turkey

The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 24 - 26 October 2013

A Traditional Taste; “Grape Juice (Şıra)”

2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 24 - 26 October 2013, pp.439

Effects of High Fructose Corn Syrup (HFCS) on Health

ICFSN 2013 - International Conference on Food Science and Nutrition, 7 - 09 July 2013, vol.1015

Bal Üretim Prosesinde HACCP Uygulaması

3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2012, pp.401-411

Balın Bileşimi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2012

Health Effects of some Herbs Consumed as Tea

BIT’xxs 1st Annual World Congress of SQ Foods, Shenzhen, China, 1 - 03 November 2012

Geleneksel Bir Lezzet: Lohusa Şerbeti

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 May 2012

Sugar Free Sweeteners: Sugar Alcohols

TUBITAK-MAM 4th International Congress on Food and Nutrition, 12 - 14 October 2011

Bursa’da Gıda Sektörü ve Gıda Güvenliği

TMMOB Bursa 3. Kent Sempozyumu, Turkey, 29 - 30 April 2011 Sustainable Development

Farklı yörelerden temin edilen kestanelerin kestane şekeri üretimine uygunluğunun belirlenmesi

1st International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus”, Turkey, 15 - 17 April 2010

Gıda Güvenliği ve Denetim Sistemi

Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2010, pp.1127-1137 Sustainable Development

Fresh-Cut (Minimal İşlenmiş) Marul Prosesinde HACCP Sisteminin Uygulanması

Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Turkey, 8 - 11 October 2008, pp.406-414

Sebzelerin Radyasyonla Muhafazası

7. Sebze Tarımı Sempozyumu, Yalova, Turkey, 26 - 29 August 2008

Küresel Bir Sorun: Beslenme

VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Turkey, 25 - 27 June 2008, vol.392

Gıda Sanayinde Uygulanan Kalite Yönetim Sistemleri

VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Turkey, 25 - 27 June 2008, vol.437

Trabzon Hurmasının Bileşimi ve Besleyici Değeri

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2008

Books & Book Chapters

01. A New Approach: Replacement and Alternative Foods For Food Industry

in: Handbook of Food Bioengineering (Multi-Volume Set), Vol 17: Alternative and Replacement Foods, Alexandru Grumezescu Alina-Maria Holban, Editor, Elsevier, pp.1-30, 2018