Prof. HALUK BARBAROS ORAL


TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ

İmmünoloji


Research Areas: Immunology


Names in Publications: ORAL B, ORAL BH

Metrics

Publication

224

Citation (WoS)

2115

H-Index (WoS)

27

Citation (Scopus)

2320

H-Index (Scopus)

28

Project

22

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

15

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1989 - 1998

1989 - 1998

Expertise In Medicine

Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ, Turkey

1994 - 1997

1994 - 1997

Doctorate

Imperial College of Science, Technology and Medicine, Department Of Immunology, United Kingdom

1993 - 1994

1993 - 1994

Postgraduate

Imperial College of Science, Technology and Medicine, Department Of Immunology, United Kingdom

1982 - 1988

1982 - 1988

Undergraduate

Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, Turkey

Dissertations

1998

1998

Doctorate

Use of Gene Transfer to protect cells from oxidant-mediated injury.

Imperial College of Science, Technology and Medicine

1998

1998

Expertise In Medicine

Tüberküloz plörezide spesifik koruyucu immün yanıtın farklı immünolojik parametrelerle değerlendirilmesi

Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi

1994

1994

Postgraduate

The use of calcein-AM to measure the response of an endothelial derived cell line (EA-hy-926) to hydrogen peroxide.

Imperial College of Science, Technology and Medicine

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Immunology

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Professor

Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ

2008 - 2013

2008 - 2013

Professor

Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ

2002 - 2008

2002 - 2008

Associate Professor

Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ

1999 - 2002

1999 - 2002

Assistant Professor

Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ

Managerial Experience

2014 - Continues

2014 - Continues

Head of Department

Bursa Uludağ University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2013 - Continues

2013 - Continues

Head of Department

Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ

2019 - 2023

2019 - 2023

Vice Dean

Bursa Uludağ University

Advising Theses

2006

2006

Expertise In Medicine

Bruseloz'da spesifik T hücre yanıtının regülasyonu

ORAL H. B. (Advisor)

E.KAZAK(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

1992

1992

Polimeraz zincir reaksiyonu.

Oral H. B.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi , vol.12, pp.49-58, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

2021

2021

COVID-19 profilaksisinde ve tedavisinde virüse spesifik monoklonal antikorlar

Oral H. B., Akdiş C. A.

in: COVID-19 Tanı ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Öneriler ve Türk Toraks Derneği COVID-19 Görev Grubu Görüş Raporu Güncelleme, Nurdan Köktürk,Oya İtil, Editor, Türk Toraks Derneği Yayınevi, İstanbul, pp.124-132, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Induction of Immune Tolerance by Genetically Modified Dendritic Cells

Yılmaz İ., Oral H. B.

in: Gen ve Hücre Tedavisinde Güncel Gelişmeler - 2021, Gülseren Bağcı, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.55-60, 2021 Creative Commons License

2021

2021

COVID-19 Aşı Çalışmaları

ORAL H. B.

in: COVID-19, URSAVAŞ AHMET, AKALIN HALİS, Editor, MEDYAY, Bursa, pp.517-524, 2021 Sustainable Development

2020

2020

COVID-19 profilaksisinde ve tedavisinde virüse spesifik monoklonal antikorlar

Oral H. B., Akdiş A. C.

in: COVID-19 Tanı ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Öneriler ve Türk Toraks Derneği COVID-19 Görev Grubu Görüş Raporu, KÖKTÜRK NURDAN, İTİL OYA, Editor, Türk Toraks Derneği Yayınevi, Bursa, pp.102-106, 2020 Sustainable Development

2020

2020

COVID-19'da Bağışıklık Yanıtları ve Yangısal Olaylar

ORAL H. B.

in: Multidisipliner COVID-19, CEM HEPER, Editor, Bursa Tabip Odası Yayınları, -, pp.319-327, 2020 Sustainable Development

2000

2000

Antibody-based therapies in Infectious Diseases

Oral H. B., Akdiş A. C.

in: Diagnostic and Therapeutic Antibodies, A.J.T. George,C.A. Urch, Editor, Humana Press, Inc. , New Jersey, pp.157-178, 2000

Supported Projects

2017 - 2022

2017 - 2022

İndolamin 2, 3 Dioksijenaz (İDO) Gen Polimorfizminin Behçet Hastalığı ve Kliniği Üzerine Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

ORAL H. B. (Executive), UÇAR Ü.

2015 - 2015

2015 - 2015

E-Selektin promotorunun pREP 7 vektörüne klonlanması

Project Supported by Higher Education Institutions

UZ YILDIRIM E. (Executive), YALÇIN M., ORAL H. B., ERSOY F.

2014 - 2015

2014 - 2015

E selektin Promotor Bölgesinin pCMV Hygro Vektörüne Klonlanması

Project Supported by Higher Education Institutions

YALÇIN M., ORAL H. B.

2011 - 2014

2011 - 2014

Effect of storage period of red blood cell suspensions on helper T-cell subpopulations

Project Supported by Higher Education Institutions

Heper Y. (Executive), Bal S. H., Oral H. B., Budak F.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2022 - Continues

2022 - Continues

Türk İmmünoloji Derneği

Vice President

2019 - 2022

2019 - 2022

Türk İmmünoloji Derneği

Chairman

Awards

May 2022

May 2022

ÇOKLU GEN MODİFİKASYONU İLE TOLERANS İNDÜKLEYİCİ HALE GETİRİLMİŞ DENDRİTİK HÜCRELERİ İLE DENEYSEL ALLERJİK ENSEFALOMİYELİT TEDAVİSİ: MS TEDAVİSİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM

12. Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu

October 2020

October 2020

Sözlü Sunum Ödülü

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (Tüsad) Solunum 2020 Dijital Kongresi

September 2020

September 2020

En İyi Poster Bildiri Ödülü, COVID19 enfeksiyonlarında Regülatör B (Breg) hücrelerinin ve B hücre bitkinliğinin (exhaustion) rolünün değerlendirilmesiSustainable Development

25. Ulusal İmmünoloji Kongresi

March 2016

March 2016

Prof Dr. Enver Tali Çetin Ödülü, Alterations of serum cytokine levels and their relation with inflamatory markers in candidemia

Klimik 2016, 30. Yıl Kurultayı

December 2015

December 2015

Poster Bildiri Birincilik Ödülü, Trombosit süspansiyonlarınındepolanma sürecinin oksidatif stresle ilişkisi

Vııı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi

December 2015

December 2015

Sözlü Bildiri 3.lük ödülü, Türk Toplumundaki RhD varyantlarının genotiplendirilerek serolojik tanı ile korelasyonunun araştırılması

Vııı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi

March 2015

March 2015

Poster Bildiri 1.lik ödülü, Brusellozda, kronikleşmeye gidişte rol oynayan İmmünolojik faktörlerin periferik kan mononükleer hücrelerinde mRNA ve miRNA array ile araştırılması

Xvıı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,

December 2014

December 2014

Sözlü Bildiri 1.lik ödülü, Eritrosit süspansiyonlarında depolanma sürecinin T hücre altgrupları üzerine etkisi

Vıı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi

March 2013

March 2013

Poster Bildiri 3.lük Ödülü, Toplum kökenli sepsis, ağır sepsis, ve septik şok olgularında sFas ve sFasL düzeylerinin araştırılması

Klimik Xvı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları KongresiCongress and Symposium Activities

10 September 2021 - 12 September 2021

10 September 2021 - 12 September 2021

KLİMİK COVID-19 SEMPOZYUMUSustainable Development

Panelists

İstanbul-Turkey

01 September 2021 - 04 September 2021

01 September 2021 - 04 September 2021

European Congress of Immunology 2021 (ECI2021)

Session Moderator

İstanbul-Turkey

01 September 2021 - 04 September 2021

01 September 2021 - 04 September 2021

European Congress of Immunology 2021 (ECI2021)

Session Moderator

İstanbul-Turkey

26 May 2021 - 30 May 2021

26 May 2021 - 30 May 2021

XXI. KLİMİK KongresiSustainable Development

Panelists

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 2115

h-index (WOS): 27

Jury Memberships

July-2023

July 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2023

July 2023

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

February-2023

February 2023

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2022

July 2022

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2022

July 2022

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2022

July 2022

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2022

July 2022

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi