Granülomatöz enfeksiyonlara karşı bağışıklamada yeni gelişmeler: Tüberküloz modeli.


Evci C., Oral H. B.

Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji Enfeksiyon Dergisi, vol.3, pp.97-106, 2004 (Peer-Reviewed Journal)