İshalli Olgularda Clostridium difficile Toksin Pozitifliğinin Retrospektif Analizi


Ayarcı A., ÖZAKIN C., ORAL H. B., İlbaşı A., SINIRTAŞ A. M., SIĞIRLI D., ...More

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.42, pp.10-15, 2012 (Peer-Reviewed Journal)