Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Kasaplık Hayvanlarda Önemli Bazı Enterobacteriaceae Grubu Mikroorganizmlerin Araştırılması

Turkısh Journal of Veterinary and Animal Sciences, no.18, pp.189-194, 1994 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Bursa da Tüketilen Kokoreçlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.467-473, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Bursa’xxda Tüketilen Kokoreçlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.2, no.28, pp.467-473, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

:Bursa’da Satışa Sunulan Mihaliç Peynirlerinden İzole Edilen Koliform Grubu Mikroorganizmaların Tiplendirilmesi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.1, no.11, pp.71-73, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı Sıcaklıklarda Muhafaza Edilen Sütlerin Pastörizasyonu.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.14, pp.7-13, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünlerini Tüketme Alışkanlığı

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergis, vol.16, no.1, pp.99, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Bazı Peynirlerimizin Üretim Teknolojileri.

SÜT TEKNOLOJİSİ, no.1, pp.26, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Süt Endüstrisinde Starter Kültür Kullanımı.

GIDA SANAYİİ, no.47, pp.31-34, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Elazığ’xxda Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.6, pp.13-18, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Kasaplık Hayvanlara Uygulanan Hormon Benzeri Maddelerin İnsan Sağlığı Açısından Önemi.

Türk Veteriner Hekimleri Dergisi, vol.2, no.4, pp.25-29, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Analiz Laboratuvarı

U.Ü. IV.Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri Etkinlik Programı.Akademik Mucizeler Pazarı, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2014

Assessment of the microbiological quality of meal samples taken from catering service

2nd International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Turkey, 24 - 27 October 2007

Bursa da Tüketime Sunulan Sucuk Sosis ve Salamların Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

2.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi ( Uluslarası Katılımlı), Bursa, Turkey, 18 - 20 September 2006

Halk Sağlığı Açısından BSE.

Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE Sempozyumu, Burdur, Turkey, 30 - 31 March 2001 Sustainable Development

Books & Book Chapters