Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Antibiyotik Yönetimi

Turkiye Klinikleri J Inf Dis , no.10, pp.148-154, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Pulmonary candidiasis

KLIMIK JOURNAL , vol.20, no.3, pp.67-70, 2007 (ESCI) identifier

Erlihiyozis

Mikrobiyoloji Bülteni , vol.29, pp.424-428, 1995 (Scopus)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SARS-CoV-2 Enfeksiyonlarında Regülatör ve Atipik B Hücreleri

7. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi ve 4. Ulusal Viroloji Günleri, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2023

Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Fenotipik ve Moleküler Yöntemle Karbapenemaz Enzimlerinin Değerlendirilmesi

23. uluslararası türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.517

Ralstonia insidiosa ile Kontamine Olmuş Heparinize Enjektörlerin Neden Olduğu Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Salgını

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 09 March 2022, pp.297-298

Stenotrophomonas maltophilia’nın Neden Olduğu Bir Salgının Analizi

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 09 March 2022, pp.320-321

Pandemi Yoğun Bakım Ünitesinde AspICU kriterlerine göre CAPA tanısı alan olgularımız

XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2021), Turkey, 26 May 2021, pp.483-484

Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Bir Leptospiroz Olgusu

KLİMİK 2021 XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 May 2021

SİTOTOKSİK T LENFOSİT ALT GRUPLARININ COVID19 HASTALIK ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ

25. ULUSAL İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020, İstanbul, Turkey, 20 - 22 November 2020 Sustainable Development

Nocardia Cyriacigeorgica Pneumonia Mimicking Lung Cancer in a Kidney Transplant Patient

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, Denmark, 15 - 18 September 2019, pp.348 Sustainable Development

NOVEL IL-1 FAMILY (IL-36, IL-37 AND IL-38) MEMBERS AS POTENTIAL BIOMARKERS FOR CHRONIC BRUCELLOSIS

INTERNATIONALMOLECULAR IMMUNOLOGYIMMUNOGENETICS CONGRESS IV(MIMIC IV)27-29, 27 - 29 April 2019

Kliniğimizde 2005-2018 Yılları Arasında İzlediğimiz HIV ile Yaşayan Hastaların Retrospektif Olarak Gözden Geçirilmesi

KLİMİK 2019 XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.412-415 Sustainable Development

Klasik amfoterisin B kullanılan hematolojik maligniteli hastalarda nefrotoksisite görülme sıklığının değerlendirilmesi

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.220

Novel synergistic antibiotic combinations against multidrug resistant (MDR) Escherichia coli

14th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology, Wraclow, Poland, 24 - 27 June 2018, vol.41, pp.127-128

Post-antibiotic effect of danofloxacin in combination with ceftiofur and colistin on multidrug resistant Escherichia coli strains isolated from animals

14TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY, Wroclaw, Poland, 24 - 27 June 2018, vol.41, pp.27

Rinoserebral Mukormikoz ve Aspergillozu Olan Refrakter Hematolojik Maligniteli Bir Olgu

KLİMİK XIX. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018

İlginç Bir Şarbon Olgusu

KLİMİK 2018 XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018

Kliniğimizde 2010-2017 Yılları Arasında İzlediğimiz Sifiliz Olguları

KLİMİK XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2018, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018

Antibiyotik Yönetimi Nedir?

7. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Muğla, Turkey, 1 - 05 November 2017

Sepsiste Antibiyotik Yönetimi

7. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Muğla, Turkey, 1 - 05 November 2017

Hastane İnfeksiyon Kontrolü ve Antibiyotik Yönetim Programı

Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı-2017, Ankara, Turkey, 14 April 2017

İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Periferik Lenfadenopati İle Başvuran Hastaların İrdelenmesi

KLİMİK 2017 XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017

Hiperbarik Oksijen Tedavisi ile İyileşen bir Diyabetik Ayak Olgusu

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017 Sustainable Development

Nosocomial infections in the paediatric intensive care unit and mortality three years experience

34th Annual Metting of the European Society of Pediatric Infectious Disease Congress, Brighton, United Kingdom, 10 - 14 May 2016

BLOODSTREAM INFECTION IN PATIENTS AFTER RENAL TRANSPLANTATION

53rd ERA-EDTA Congress, Vienna, Austria, 21 - 24 May 2016, vol.31, pp.1582 identifier

ANALYSIS OF RISK FACTORS ASSOCIATED WITH URINARY TRACT INFECTION IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

INVASIVE FUNGAL INFECTIONS IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS: EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

Renal transplant hastalarında görülen fungal enfeksiyonların retrospektif analizi

4. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 8 - 12 April 2015

Kronik hepatit B li hastalarda oral antiviral tedavilerin değerlendirilmesi

KLİMİK 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.176-177 Sustainable Development

Kronik hepatit B li hastalarda interferon tedavisinin değerlendirilmesi

KLİMİK 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.255-256 Sustainable Development

Kronik hepatit B li hastalarda interferon tedavisnin değerlendirilmesi

KLİMİK 2015 TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 March 2015 Sustainable Development

Preventing catheter-related infections in ICUs: comparing catheter care techniques.

35th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels, Belgium, 17 - 20 March 2015, vol.19, pp.25

UÜTF Karaciğer Nakli Deneyimi İlk 100 Olgu

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, TRANSPLANTASYON 2014, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.92-93

Bir Üniversite Hastanesinde Antibiyotik Kullanımının İzlenmesi

XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2014

THE EVALUATION OF CMV INFECTION FREQUENCY AND RISK FACTORS IN KIDNEY TRANSLANT RECIPIENTS RECEIVING CMV PROPHYLAXIS

51st Congress of the European-Renal-Association(ERA)/European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA), Amsterdam, Netherlands, 31 May - 03 June 2014, vol.29, pp.537 identifier

EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AMONG KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.505 identifier

PNEUMONIA AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION: INCIDENCE, MORTALITY AND RISK FACTORS

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.506 identifier

Böbrek Nakil Hastalarında Pulmoner Enfeksiyonların Karakteristikleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Pnömonili Böbrek Nakli Alıcılarında Mortalite Analizi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Kan Kültürlerinde İzole Edilen Mayaların Dağılımı

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 1 - 03 January 2011 Sustainable Development

Ülkemizden 2002 2006 yılları arasında bildirilen Acinetobacter baumannii kökenlerinde antibiyotik direnci

KLİMİK 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 March 2007, vol.20, pp.369

Gebelikte amipli dizanteri: İki olgu sunumu

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 14 - 18 March 2007 Sustainable Development

Acil serviste enfeksiyon hastalıkları

7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 September 2005

Microvenular Haemangioma due to Haemorrhagic and Bullous Erysipelas (sözlü sunum)

14th Congress of European Academy of Dermatology Venereology ”EADV”, London, Canada, 5 - 10 June 2005, vol.19, pp.17

Fatal pnömokokkal purpura fulminans

XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2001

Books & Book Chapters

COVID-19 ve Antibiyotik Yönetimi

in: COVID-19, Ahmet Ursavaş,Halis Akalın, Editor, Medyay, Bursa, pp.111-117, 2021

ANTİRETROVİRAL TEDAVİ

in: HIV/AIDS TANI, İZLEM VE TEDAVİ EL KİTABI sürüm 1, SERHAT ÜNAL, DENİZ GÖKENGİN, BEHİCE KURTARAN, FEHMİ TABAK, VOLKAN KORTEN, Editor, Türk HIV/AIDS Platformu, İzmir, pp.43-62, 2019 Sustainable Development

Nozokomiyal Fungal Enfeksiyonlar

in: Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Willke Topcu A,Söyletir G,Doğanay M, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.626-636, 2017

Solid organ transplantasyonu ve hemopoetik kök hücre transplantasyonu sonrası solunum yolu infeksiyonları

in: Transplant İnfeksiyonları, Yalçın AT,Köse Ş,Erbay RH, Editor, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği Yayınları, İzmir, pp.263-283, 2017

Antibiyotik Kullanımının Yönetimi

in: Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Willke Topcu A,Söyletir G,Doğanay M, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.424-430, 2017

Antibiyotik Direnci

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2014

Antibiyotik Direncini Önleme ve Azaltma Politikaları

in: Antibiyotik Direnci, Halis Akalın, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.117-123, 2014

Menenjitler

in: İç Hastalıkları, Enver Dolar, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Bursa, pp.791-795, 2005

Üriner sistem enfeksiyonları

in: İç Hastalıkları , Enver Dolar, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Bursa, pp.786-791, 2005

Ensefalitler

in: İç Hastalıkları, Enver Dolar, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Bursa, pp.795-797, 2005

Metrics

Publication

319

Citation (WoS)

2477

H-Index (WoS)

26

Citation (Scopus)

2749

H-Index (Scopus)

28

Citation (Scholar)

199

H-Index (Scholar)

7

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

1

Project

9

Thesis Advisory

5

Open Access

23
UN Sustainable Development Goals