İntravenöz Fosfomisin


BİRENGEL M. S., AKALIN E. H.

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.23, 2018 (Peer-Reviewed Journal)