Farklı klinik örneklerden üreyen Klebsiella pneumoniae izolatlarının Phoenix BD otomatize karbapenemazpaneli ile seftazidim-avibaktam duyarlılığı ve karbapenemaz sonuçlarının değerlendirilmesi


TÜZEMEN N. Ü., ÖNAL U., ışık ö., AKALIN E. H., ÖZAKIN C.

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 09 March 2022, pp.257-258

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.257-258
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes