Farklı klinik örneklerden üreyen Klebsiella pneumoniae izolatlarının Phoenix BD otomatize karbapenemazpaneli ile seftazidim-avibaktam duyarlılığı ve karbapenemaz sonuçlarının değerlendirilmesi


TÜZEMEN N. Ü. , ÖNAL U., ışık ö., AKALIN E. H. , ÖZAKIN C.

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 09 March 2022, pp.257-258

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.257-258