Klasik amfoterisin B kullanılan hematolojik maligniteli hastalarda nefrotoksisite görülme sıklığının değerlendirilmesi


GÜRSOY V. , ÖZKALEMKAŞ F. , YEĞEN Z. S. , GÖZDEN H. E. , ÖZKOCAMAN V. , ENER B. , ...More

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.220

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.220