Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yabancı Dil Öğretimi İçin 3B Dijital Oyunlar / Oyunlaştırılmış Uygulamalar Geliştirme

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol.6, no.1, pp.131-153, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Entwicklungsprozess des digitalen Lehr- und Lernspiels ‚Berlin 3D entdecken!‘

DİYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol.6, no.2, pp.119-136, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Almanca Öğrenme Macerası - Gök Diskinin Sırrı (Lernabenteuer Deutsch - Das Geheimnis der Himmelsscheibe)

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol.6, no.1, pp.285-288, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

A Study on Using Serious Games in Teaching German as a ForeignLanguage

Journal of Education and Learning, vol.6, no.3, pp.250-264, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

DIGITAL GAME-BASED LANGUAGE LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHER EDUCATION

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.17, pp.130-146, 2016 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Dilsel Seviyeleri ve Almancaya İlişkin Tutumları

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.503-525, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Wahlplakate eine noch ungenutzte Ressource für den Deutschunterricht

Deutsch: Lehren und Lernen, no.37, pp.12-17, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Çağdaş Dilbilim Kuramları ve Başsürümlü Öbek Yapısal Dilbilgisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.221-242, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Einsatz von Wahlplakaten im landeskundlichen DaF Unterricht

Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, vol.12, no.3, pp.1-25, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mediendidaktische Kriterien zur Evaluation von Autorensystemen für webbasiertes Fremdsprachenlernen

İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.83-102, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Dilbilim Dersinin İçerik Amaç ve Kazanımlarına Yönelik Öğrenci Tutumları

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.23-44, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Computer und webunterstütztes DaF Lernen

Deutsch: Lehren und Lernen, no.34, pp.2-8, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

KI Basierte Interaktion in der DaF Lernsoftware

ÖDAF-Mitteilungen, vol.2005, no.1, pp.76-84, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Technische Kriterien zur Evaluation von Autorensystemen für webbbasiertes Sprachenlernen

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.323-345, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kriterien zur Evaluation ve Sprachlernsofware

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.1-10, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Computer Based Instruction and Computer AssistedLanguage Learning in Schools in Bursa

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.1-13, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Förderung der Schreibfähigkeit im Computerunterstützen DaF Unterricht

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.15-31, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Der sprachliche Aspekt der Künstlichen Intelligenz

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.247-264, 1999 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Almanca Öğretimi Ders Materyallerinde Doğa ve Çevre Sorunları

1.Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 17 May - 19 July 2017, pp.1-10 Creative Commons License

Dijital Oyunlarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB), Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.7

Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimi için Dijital Oyun Geliştirme

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ V. BİLGİLENDİRME VE ARGE GÜNLERİ, Turkey, 15 - 16 March 2016

Digital Game Based Language Learning in Foreign Language Teacher Education

ICEFIC 2015 International Congress on Education for the Future - Issues and Challenges, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015

Öğretim Yönetim Sistemi UKEY in Kullanılabilirlik Değerlendirmesi ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 24 April 2014 - 19 April 2015, vol.3, pp.392-408

Yabancı Dil Öğretimi İçin Dijital Oyun Esaslı Sunum Yazılımı Geliştirme

Uludağ Üniversitesi 3. AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 1 - 15 February 2016

Arbeit mit authentischen Materialien in den IKT basierten Fächern

XII. Türkischer Internationale Germanistik-Kongress, Kocaeli, Turkey, 12 - 14 May 2014

Yabancı Dil Eğitiminde Eğitsel ve Otantik Filmlerin Kullanımı

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2014

Batı Edebiyatında Dilsel Determinizm

(38. International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS) / 38. Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.105-126

Batı Edebiyatında Dilsel Determinizm

38. International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS) / 38. Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.105-126 Creative Commons License

Çağdaş Dilbilim Kuramları ve Bilgisayarlı Çeviri Uygulamaları

38. International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS) / 38. Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.3, pp.1271-1292 Creative Commons License

Almanca Öğretimi Sitelerinde Offline Yazılımlarda ve Basılı Kitaplarında Alıştırma Türleri

The First international Troy-Çanakkale Language Teaching and School Development Symposium - Foreign Language and School Development on the way to Europe, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 June 2002

Computerisierungsversuche Computereinsatz im Fremdsprachenunterricht in den Primarschulen Bursas

The First international Troy-Çanakkale Language Teaching and School Development Symposium - Foreign Language and School Development on the way to Europe, Çanakkale, Turkey, 22 - 25 June 2005, pp.1-12

Kriterien zur Evaluation von Autorensystemen für webbasiertes DaF Lernen

IX. Internationales Türkisches Germanistensysmposium, Eskişehir, Turkey, 3 - 07 May 2005

Are Computers still a Myth in Turkey

TESOL 35. Annual Convention and Exposition, Missouri, United States Of America, 27 February - 03 March 2001, pp.66 Creative Commons License

Sprachphänomene in Peter Handkes Kaspar und George Orwells 1984

3. Deutsch-Türkisches Symposium, Siegen, Germany, 5 - 08 August 1999, pp.167-187 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Cambridge Dil Ansiklopedisi

Bursa Uludağ Üniversitesi Yayınları, pp., 2010