Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Dilsel Seviyeleri ve Öğrenimini Gördükleri Dile İlişkin Tutumları Üzerine Bir Çalışma


Creative Commons License

Alyaz Y., Gürsoy E., Kazanoğlu F.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.123-148, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.123-148
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Foreign Language Pre-Service Teachers’ Language Levels and Their Attitudes Towards the Foreign

Language They are StudyingThe present study aims to identify English, German, and French Language Teaching pre-service teachers’ profiles, their self-reported difficulty levels in using language skills and their attitudes towards the foreign language they are trained to teach and its current use in Turkey. Majority of research on attitudes to foreign language learning are conducted on learners rather than teachers and pre-service teachers. Current study takes attitudes research from a different perspective by focusing on the prospective teachers. Data for the study is gathered via a questionnaire composed of three parts. The first part aims to gather demographic information, second part aims to receive participants self-reported opinons on their success, and finally, the last part, which was prepared as a five-point likert type scale, aims to learn about participants’ attitudes towards English language. The reliability of the attitude scale was calculated by using cronbach’s alpha coefficient and found to be reliable with 0.84 alpha value. Data is collected from 440 students in a Foreign Languages Education Department (FLT) of a Turkish University. The data were analyzed through multiple comparisons and with statistical methods such as t-test and ANOVA. According to the reasearch results it was found out that English Language pre-service teachers’ are having less difficulty in language skills when compared to other departments. Moreover, it is also found that all participants developed a relatively positive attitudes towards the foreign language, whereas, English Language Teahing pre-service teachers developed more positive attitudes.   

Key words: Foreign language teaching, attitudes towards foreign languages, foreign language skills, foreign language teaching in Turkey

Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Dil Seviyeleri ve Öğrenimini Gördükleri Dile İlişkin Tutumları

Bu çalışmada yabancı dil öğretmen adaylarının profilleri, dil yetilerinde zorlanma durumları ve öğrenimini gördükleri yabancı dile ve o dilin Türkiye’de kullanımına ilişkin tutumları ele alınmıştır. Yabancı dile karşı tutum belirleme amaçlı araştırmaların çoğu, öğrenciler üzerinde yapılmış ancak o dili öğretecek olan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının tutumlarına değinilmemiştir. Bu nedenle bu araştırmada yabancı dil öğretmen adaylarının tutumları üzerine odaklanılmış ve veriler öğretmen adaylarının demografik özelliklerini, onların görüşlerine dayanan dilsel profillerini ve öğrenimini gördükleri dile karşı tutumlarını belirlemeye yönelik üç bölümden oluşan bir anket ile toplanmıştır. Likert tipi hazırlanan tutum ölçeğinin güvenirliği cronbach alpha katsayısı ile hesaplanmış ve 0.84 bulunmuştur. Dil seviyleri ve tutumlara ilişkin veriler, günlük dil-mesleki dil, bölüm, sınıf, cinsiyet,yabancı dilin öğrenildiği ülke, öğrenme nedenleri, zorlanma seviyesi gibi değişkenlere göre çoklu karşılaştırmalar (ANOVA) ve t-testi gibi istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir. Bulgular İngilizce öğretmen adaylarının Almanca ve Fransızca öğretmen adaylarına göre dilsel yetilerde daha az zorlandıklarını göstermektedir. Buna ek olarak tüm katılımcıların görece olarak olumlu tutum içinde olduğu, ancak İngilizce öğretmen adaylarının diğer gruplara oranla daha olumlu tutum geliştirdikleri ortaya konmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Yabancı dil öğretimi, yabancı dile ilişkin tutum, yabancı dil yetileri, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi