Öğretim Yönetim Sistemi UKEY in Kullanılabilirlik Değerlendirmesi ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri


Creative Commons License

Alyaz Y., Gürsoy E., Baltacı Göktalay Ş.

Journal of Research and Teaching (JRET), vol.3, no.3, pp.392-408, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Journal of Research and Teaching (JRET)
  • Page Numbers: pp.392-408
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

EVALUATING THE USABILITY OF UKEY LEARNING MANAGEMET SYSTEM AND STUDENT TEACHERS’ OPINIONS

The present study aims at introducing UKEY (Uludağ University Research and Education Activities Management System), evaluating the system based on usability criteria, and identifying teacher trainees’ perceptions who are using the system. UKEY that is developed by Uludağ University Information Technologies Center has been launched during 2013-2014 fall semester at the Faculty of Education as a pilot practice. It is being used for educational and managerial purposes such as teaching, pre-service training, supervision, conducting meetings, and seminars. As UKEY is in a constant development process this study reports on its 1.0 version. Data related to the technical and managerial aspects of the system are collected via a usability checklist developed by the researchers, whereas data related to UKEY’s contribution to the instructional process are gathered via a questionnaire from the teacher trainees who used the system and who are enrolled in different departments of the faculty. The results indicate that UKEY can be used according to its purpose. It has a high potential to contribute to the learning process positively and increase students’ motivation.  The results of the study are prominent to develop similar learning management systems and to improve blended learning activities that are carried on via such systems.

Key words: UKEY, LMS, Learning Management System, Blended Learning, Usability, Learner Satisfaction.


ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ ‘UKEY’İN KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Kurumsal Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yönetişim Sistemi ‘UKEY’in tanıtımı, kullanılabilirlik ölçütlerine göre değerlendirilmesi ve sistemi kullanan öğretmen adaylarının görüşleri ele alınmaktadır. Altyapısı Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Biriminin olanaklarıyla geliştirilen yazılıma dayalı olan UKEY, 2013-2014 güz döneminde Eğitim Fakültesinde başlatılan pilot uygulamayla hayata geçirilmiştir ve ders, hizmet içi eğitim, danışma, toplantı, seminer vb. gibi çeşitli eğitimsel ve yönetsel etkinlikler için kullanılmaktadır. Sürekli geliştirilme aşamasında olan UKEY’in bu çalışmada 1.0 sürümü esas alınmıştır. Sistemin teknik ve yönetsel özelliklerine yönelik veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen kullanılabilirlik kontrol listesiile toplanmıştır. Eğitim/öğretim sürecine içeriksel ve yönetsel katkılarına yönelik bilgiler ise Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinden öğretmen adaylarına uygulanan bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar UKEY’in amaca uygun biçimde kullanılabilir durumda olduğunu, öğrenci motivasyonunu olumlu yönde etkilediğini ve eğitim sürecine olumlu katkıda bulunma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular öğretim platformlarının geliştirilmesi ve bu sistemler üzerinden yürütülen karma eğitim etkinliklerinin daha verimli hale getirilmesi açısından önem taşımaktadır.  

Anahtar Sözcükler: UKEY, LMS, Öğretim Yönetim Sistemi, Karma Öğretim, Kullanılabilirlik, Kullanıcı Memnuniyeti