Dijital Oyunlarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi


Alyaz Y., Dinçer F., Baştürk Ş., Uluocak M., Eroğlu S., Aksel A., ...More

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB), Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.7

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.7
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve Yabancı Diller Yüksekokulunda Türkçe öğrenimine yönelik uzun senaryolu dijital oyun geliştirmeye yönelik AR-GE çalışmaları kapsamında yapılan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ele alınmıştır. Proje ekibimiz dijital oyunlarla dil öğrenimi/öğretimi çalışmalarını 2013 yılında başlatmıştır. İlk olarak dijital oyunlarla öğrenme literatürü derlenerek konunun güncel durumu belirlenmiştir (DGBLL, 2016). Yapılan alanyazın incelemesi dijital oyunlaştırmanın tüm branşlarda hızlı bir gelişim sergilediğini ortaya koymuştur. İkinci aşamada yabancı dil öğrenimi amaçlı oyunlar derlenerek sınıflandırılmış, bu oyunların güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiş ve uygun olanları Almanca derslerine entegre edilmiştir (Alyaz ve Genç, 2016; Alyaz ve Spaniel-Weise, 2017). Yabancı dil öğrenimine yönelik 241 küçük oyun ve kapsamlı, uzun senaryolu 11 oyun içerik ve teknoloji açısından analiz edilerek değerlendirilmiştir. Mevcut oyunların derse entegre edilerek kullanılmasının devamında oyun geliştirme aşamasına geçilmiş ve bu amaçla interdisipliner bir proje ekibi oluşturulmuş ve geliştirilecek ilk dijital oyunun yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine yönelik olması kararlaştırılmıştır: Playturkish3D. İlk projenin Türkçe öğrenimine yönelik olması tercihimizde Türkiye’nin sadece üretilmiş oyunların kullanıcısı olmakla sınırlı kalmayıp üretici de olması gerektiği ve Avrupa’dan Çin Seddi’ne kadar geniş bir coğrafyaya yayılan anadilimizin yabancı dil olarak çağdaş ve prestijli dijital materyallerle öğrenilmeyi ve öğretilmeyi hak ettiği gerekçeleri belirleyici olmuştur. Oyun senaryosu Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi A1-A2 seviyesinde dil içeriğini aktarmaya ve Türk kültürünü tanıtmaya yönelik yazılmış, oyun ortamı için gerekli binaların üç boyutlu sanal modelleri çıkarılarak oyunun bir prototipi oluşturulmuştur (PlayTurkish3D, 2016). Playturkish3D oyunun prototipi oluşturulurken mevcut dil öğrenim oyunlarının teknik eksikliklerini giderecek yenilikçi öğeler ve özellikler kullanılmıştır. Oyunun nihai sürümü de içerik ve teknik olarak çağdaşlarından iyi özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

 Anahtar Sözcükler: Yabancı dil Türkçe, oyunlaştırma, dijital oyun, materyal geliştirme