Mediendidaktische Kriterien zur Evaluation von Autorensystemen für webbasiertes Fremdsprachenlernen


Creative Commons License

Alyaz Y.

İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.83-102, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Instructional Criteria for Avaluation of Authoring Systems for Learning Foreign Languages

Authoring Systems provide opportunities for the spread and individualization of computer based or web based language learning by enabling teachers, who lack knowledge of programming, to develop interactive, multimedia language learning environments. Current study discusses about the instructional criteria for authoring systems, in order for then to meet material developers' and learners' expectations. Despite all the detailed descriptive explanations and suggestions, the study is not totally complete; however, it aims to provide an extensive ground for the evaluation of authoring systems.

Key words: CALL, WBLL, Authoring Systems, Evaluation, MediaDidactic Criteria

Mediendidaktische Kriterien zur Evaluation von online Autorensystemen für das Fremdsprachenlernen

Materyal geliştirme yazılımları olarak yazarlık sistemler, programlama bilgisine sahip olmayan öğretmenlere multimedya içerikli etkileşimli öğrenme ortamları geliştirmeyi sağlayarak, bilgisayar veya web destekli (dil)(öğretim(in)in yaygınlaşması ve bireyselleşmesi İçin yeni olanaklar ve şanslar sunmaktadır. Bu çalışma yazarlık sistemlerin, materyal geliştiricilerin ve öğrencilerin beklentilerini karşılayabilmesi için taşıması gereken didaktik kriterleri ele almaktadır. Tüm ayrıntılı, betimsel açıklamalara ve önerilere karşın bu çalışma, kriterleri her yönüyle kapsamamakta, ancak yazarlık sistemlerin değerlendirilmesi için kapsamlı bir temel oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler: CALL, WBLL, Yazarlık Sistemler, Değerlendirme, Medya Didaktiği Kriterleri.