Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Almanca Öğretimi Ders Materyallerinde Doğa ve Çevre Sorunları


Creative Commons License

Alyaz Y., Coşkun R., Şen H. H.

1.Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 17 May - 19 July 2017, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

The present study deals with the determination of the subjects ‘Nature’ and ‘Environmental Problems’ in teaching materials for German and Turkish as a foreign language; 5 Turkish teaching sets (30 course books, 5 audio CDs and 2 movie DVDs) and 5 German teaching sets (24 books, 5 audio CDs and 3 movie DVDs) were analyzed using quantitative and qualitative data. The quantitative findings were compared with the language variable and they were also supported with qualitative data. The findings of the study revealed that the examined German and Turkish teaching sets include ‘Nature’ and ‘Environmental Problems’ and offer them in texts, images, audio recordings and movies. However, it has been determined that there are fewer materials and activities in Turkish teaching sets than in German teaching sets. In addition, the ‘Environmental Problems’ in both language teaching sets has been offered in descriptive way, that is without considering the fact that environmental issues are a global threat as envisaged in the Tallories and Bologna Declarations. Keywords: Turkish as a foreign language, German as foreign language, nature, environmental problems

Bu çalışmada yabancı dil olarak Almanca ve Türkçe öğretimi materyallerinde ‘Doğa’ ve ‘Çevre Sorunları’na ne oranda yer verildiğini belirlemek amacıyla; 5 Türkçe öğretim seti (30 kitap ve 5 ses CD’si ve 2 film DVD’si) ve 5 Almanca öğretim seti (24 kitap 5, ses CD’si ve 3 film DVD’si) incelenmiş, doğa ve çevre konularının ne tür materyallerle ele alındığı ve derste ne tür etkinliklerin öngörüldüğü belirlenmiş, elde edilen bulgular dil değişkenine göre nicel olarak karşılaştırılmış ve nitel verilerle desteklenmiştir. İncelenen Almanca ve Türkçe öğretim setlerinde ‘Doğa’ ve ‘Çevre Sorunları’ konularında materyal olarak; metinlere, görsellere, ses kayıtlarına ve filmlere yer verildiği belirlenmiştir. Ancak bu konularda Türkçe öğretim setlerinde, Almanca öğretim setlerine göre daha az materyal ve etkinliğin bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca her iki dilin öğretim setlerindeki ‘Çevre Sorunları’ konulu materyal ve etkinliklerin niteliği de çevre konusunun Tallories ve Bologna deklarasyonlarında öngörüldüğü gibi küresel ölçüde bir tehdit olduğu gerçeğini yeterince yansıtamadığı ve bu konuların herhangi bir konu gibi betimsel olarak ele alındığı belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe, yabancı dil olarak Almanca, doğa, çevre sorunları