Yabancı Dil Öğretimi İçin 3B Dijital Oyunlar / Oyunlaştırılmış Uygulamalar Geliştirme


Creative Commons License

Alyaz Y. , Akyıldız Y.

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol.6, no.1, pp.131-153, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik
  • Page Numbers: pp.131-153

Abstract

Entwicklung digitaler Lernspiele und gamifizierter Anwendungen für den Fremdsprachenunterricht

In dieser Studie wird der Entwicklungsprozess digitaler Spiele und gamifizierter Anwendungen für den Fremdsprachenunterricht im Rahmen eines Forschungsprojekts behandelt, das im Jahre 2016 mit Unterstützung von Uludag Universität-BAP gestartet wurde. Die Untersuchung der Fachliteratur und die Ergebnisse der während des Projektprozesses durchgeführten Datenerhebung zeigen, dass 3D digitale Spiele in den fremdsprachlichen Lernprozessen nicht ausreichend genutzt werden und dass die LehrerInnen über nicht ausreichende theoretische und praktische Kenntnisse zur Verwendung und Entwicklung digitaler Spiele verfügen.  Die Schritte der Digitalspielentwicklung mit erforderlichen Komponenten werden in dieser Studie ausführlich und anhand konkreter Beispiele vorgestellt, um den LehrerInnen und MaterialentwicklerInnen den Weg zur Materialentwicklung zu veranschaulichen. Die Befunde dieser Studie sollen einen positiven Beitrag zur Verbreitung der digitalen Spiele im Fremdsprachenunterricht leisten und die LehrerInnen bei der Entwicklung digitaler Spielmaterialien für ihren eigenen Unterricht fördern. 

Schlüsselwörter: CALL, DGBLL, Gamifizierung, Entwicklung von Serious Games

Yabancı Dil Öğretimi İçin 3B Dijital Oyunlar ve Oyunlaştırılmış Uygulamalar Geliştirme

Bu araştırmada, 2016 yılında Uludağ Üniversitesi bilimsel araştırma projelerini destekleme birimi (BAP) desteğiyle başlatılan bir proje kapsamında yapılan yabancı dil öğretiminde dijital oyunlar ve oyunlaştırılmış uygulamalar geliştirme çalışmaları ele alınmıştır. Proje sürecinde yapılan alanyazın taraması ve öğretmenlerle yapılan anket çalışması sonucunda yabancı dil öğrenimi ve öğretimi süreçlerinde 3B dijital oyunların yeterince kullanılmadığı ve öğretmenlerin dijital oyun kullanma ve geliştirme konusunda yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir.  Bu sonuç dikkate alınarak yapılan bu çalışmanın üçüncü bölümünde öğretmenlere ve materyal geliştiricilere yol göstermek amacıyla dijital oyun geliştirme süreci aşama aşama somut örneklerle ortaya konmuş, bu süreçte kullanılabilecek, materyal geliştirme araçları ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Söz konusu proje süreçlerinde elde edilen ve bu çalışmada ortaya konan bilgilerin yabancı dil öğretimin de dijital oyunların yaygınlaşmasına ve yabancı dil öğretmenlerinin kendi dersleri için dijital oyun materyallerini geliştirmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Bilgisayar destekli yabancı dil öğretimi, dijital oyunlarla dil öğretimi, oyunlaştırma, eğitsel dijital oyun geliştirme