Dilbilim Dersinin İçerik Amaç ve Kazanımlarına Yönelik Öğrenci Tutumları


Creative Commons License

Alyaz Y.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.23-44, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-44
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

In dieser Arbeit werden die Beiträge des Linguistikunterrichts zur Weiterentwicklung der Studierenden an der Abteilung für Deutschlehrerausbildung behandelt. Wie die Studierenden die Inhalte wahrnehmen/lernen, ob sie das Gelernte behalten und inwieweit die behandelten Inhalte und die Unterrichtsaktivitäten mit den Zielen der Sprachwissenschaft übereinstimmen, werden hier dargestellt. Zu diesem Zweck werden zunächst die Inhalte, die Ziele, die Unterrichtsdurchführungen und die (eventuellen) Kontributionen festgelegt und dann eine Umfrage unter den Studierenden der 3. und 4. Studiengänge durchgeführt. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen die Schwierigkeiten beim Lernen von Inhalten, die Beiträge des Faches zur individuellen, sprachlichen und beruflichen Entfaltung aus der Perspektive der Studierenden.

Schlüsselwörter: Sprachwissenschaft, Linguistik, Beiträge der Sprachwissenschaft, Ziele der Sprachwissenschaft, Meinungen der Studierenden.

Dilbilim Dersinin İçerik, Amaç ve Kazanımlarına Yönelik Öğrenci Tutumları

Bu çalışmada dilbilim dersinin Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin gelişimlerine katkısı ele alınmaktadır. Öğrencilerin dilbilimin içeriğini nasıl algıladıkları/öğrendikleri ve öğrenilenlerin kalıcı olup olmadığı, içeriğin ve uygulamaların dersin amaç ve hedefleriyle ne denli örtüştüğü ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu amaçla öncelikle dilbilim dersinin içeriği, amaç ve hedefleri, uygulamalar ve öğrencilerin gelişimine yapacağı olası katkılar belirlenmiştir ve daha sonra 3. ve 4. sınıftan öğrencilerle 19 sorudan oluşan bir anket yapılmıştır. Anket sonuçları dilbilim dersinin içeriğinin öğrenciler tarafından öğrenilmesindeki zorlukları, dersin öğrencilerin bireysel, dilsel ve mesleki gelişmelerine katkısı öğrenci perspektifinden ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dilbilim, Linguistik, Dilbilimin Öğrenciye Katkısı, Dilbilimin Amaçları, Öğrenci Görüşleri