Förderung der Schreibfähigkeit im Computerunterstützen DaF Unterricht


Creative Commons License

Alyaz Y.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.15-31, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In dieser Arbeit wird die Förderung der Schreibfähigkeit im computerunterstützten DaF-Unterricht behandelt. Für einen angemessenen Lernprozess sollen sowohl in der traditionellen Umgebung als auch in der Computerumgebung Aktivitäten zur Förderung von allen sprachlichen Fertigkeiten angeboten werden. In dieser Arbeit wird 9 Deutschlernsoftware verschiedener Typen nach ihren Aktivitäten zur Förderung sprachlicher Fertigkeiten analysiert, und die Aktivitäten werden qualitativ und quantitativ verglichen. Die Untersuchung ergab, dass das Schreiben und Sprechen im Vergleich zu den anderen Fertigkeiten wie Grammatik, Wortschatz, Leseverstehen, Hörverstehen Diktat u.a. weniger gefördert werden. In dieser Arbeit wird schließlich erzielt, den Stand des Sprechens und besonders Schreibens zu festlegen und die didaktischen und technischen Gründe herauszufinden, warum diese Fähigkeiten weniger als andere gefördert werden.

Schlüsselwörter: CALL, DaF, Schreiben, Schreibfertigkeit, Computer

Bu çalışmada bilgisayar destekli Almanca öğretiminde yazılı anlatım yetisinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar ele alınmıştır. Gerek klasik ortamda, gerekse bilgisayar ortamında olsun, amaca uygun bir dil öğretiminin gerçekleşmesi için öğrenim sürecinde dilsel yetilerin tümünü destekleyecek etkinliklere yer verilmesi gerekmektedir. Çalışmada farklı türlerden 9 adet Almanca öğretim yazılımı, dilsel yetilerin desteklenmesine yönelik sundukları etkinlikler ve materyal içeriğiyle incelenmiş ve yetilere yönelik sunulan etkinlikler birbirleriyle kıyaslanmıştır. Yazılımlar dilbilgisi, sözcük dağarcığı, okuma anlama, dinleme anlama, dikte gibi alanlara konuşma ve yazmadan daha fazla yer vermektedirler. Bu çalışma konuşma ve yazma yetilerine yönelik etkinliklerin konumunu tespit etmek, bu etkinliklere daha az yer verilmesinin teknik ve didaktik nedenlerini belirlemeyi hedeflemektedir.