Almanca Öğrenme Macerası - Gök Diskinin Sırrı (Lernabenteuer Deutsch - Das Geheimnis der Himmelsscheibe)


Creative Commons License

Alyaz Y.

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol.6, no.1, pp.285-288, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Almanca Öğrenme Macerası - Gök Diskinin Sırrı

 

(Lernabenteuer Deutsch - Das Geheimnis der Himmelsscheibe)

Teknoloji alanında sergilenen gelişmeler her dönemde birçok alana olduğu gibi yabancı dil öğretimi alanına da etki etmiş ve bu alandaki ortam, materyal, araç-gereç, yöntem, teknik vb. daha birçok değişkeni biçimlendirmiştir. Yabancı dil öğretiminin tarihsel gelişim sürecinde çağın teknik gelişmelerine paralel olarak ders kitapları, tepegöz saydamları, dia filmler, analog (kasetlerde) ve dijital (CD vb.) ses materyalleri, analog ve dijital filmler, dijital sunu materyalleri, bilgisayar destekli etkileşimli öğrenim uygulamaları gibi geniş bir materyal yelpazesi oluşmuştur. İlk kişisel bilgisayarın üretildiği 1980 yılından itibaren eğlencelik dijital oyunlar da geliştirilmiştir. 36 yıllık bu süreçte   eğitsel  dijital   oyunlar   da   geliştirilmiş   ve   yabancı   dil öğrenim/öğretim materyalleri yelpazesine eğitsel dijital oyunlar da eklenmiştir. Günümüzde piyasada birçok eğitsel dijital oyun mevcuttur ve bunlar donanım, yazılım, yapı, içerik vb. gibi özelliklerine göre çeşitli gruplara/türlere ayrılmaktadır. Goethe Enstitüsü son 25 yılda yabancı dil olarak Almanca öğretimine/öğrenimine yönelik,  bilgisayar,  tablet  bilgisayar,  telefon  gibi  çeşitli  donanımlarla  oynanabilen birçok dijital eğitsel oyun geliştirmiş ve bu oyunların hepsini Almanca öğrenenlere ücretsiz olarak sunmuştur (Goethe Enstitüsü, 2018). Goethe Enstitüsü’nün geliştirdiği oyunlar  içerisinde  ‘Lina und Leo’ (1995) ve ‘Lernabenteuer Deutsch’ (2011/2013) serisi dijital oyunlar kapsamları açısından diğer oyunlardan son derece farklıdır. Hemen hemen diğer tüm oyunlar dar kapsamlı ve çoğu geleneksel oyunların dijital formata uyarlaması iken ‘Lina und Leo’ ve ‘Lernabenteuer Deutsch’ serisi oyunlar birden fazla dil yetisinin geliştirilmesine yönelik içerikler ve etkinlikler sunan uzun senaryolu eğitsel dijital oyunlardır (Alm. Enrsthafte Spiele; İng. Serious Games). ‘Lina und Leo’ oyunu Web   2.0   teknolojisiyle   uyumlu   olmadığından   kullanımdan   kaldırılmıştır.   ‘Das Geheimnis der Himmelsscheibe’ (Goethe Enstitüsü, 2011) ve ‘Ein rätselhafter Auftrag’ (Goethe Enstitüsü,  2013) olmak  üzere bağımsız  iki oyundan oluşan  ‘Lernabenteuer Deutsch’ serisi yeni kuşak dijital oyunlar Goethe Enstitüsü’nün web sayfası üzerinden ücretsiz olarak, günümüzün Web 3.0 teknolojisiyle ve farklı donanımlarla kullanılabilecek formatta sunulmaktadır.