Bir Leonardo da Vinci Projesi Kapsamında Web Destekli Dil Öğretimi Uygulamaları Geliştirmeye Yönelik Yazarlık Sistemlerin ve Platformların Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Alyaz Y.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.239-256, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 2
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.239-256
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Current study deals with the results of a Leonardo da Vinci project ‘Developing Online Language Learning Applications’ that is concerned with collecting, classifying and evaluating authoring systems and platforms, and the usage of them in language learning. During the last ten years, quite a number of authoring systems with various different types and characteristics were introduced to software market. Online authoring systems and platforms offer new technologies and facilities to make online e-learning even more widespread; However, it is seen that although they are used for teaching purpoeses in electronics, medicine, economics etc. they are not widely used learning of foreign languages especially German and Turkish. For authoring systems to serve their purpoeses efficiently and for teachers who are not programming experts that may develop their own online materials, these systems should fullfill some criteria and should have have a number of features like user-friendliness and and compatibility  

Key words: Online Authoring Systems, LMS, E-Learning, Online Language Learning.

Bir Leonardo da Vinci Projesi Kapsamında Web Destekli Dil Öğretimi Uygulamaları Geliştirmeye Yönelik Yazarlık Sistemlerin ve Platformların Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, online dil öğretim uygulamaları geliştirme konulu bir Leonardo da Vinci projesi kapsamında yazarlık sistemlerin ve platformların listelenmesi, sınıflandırılması, değerlendirilmesi ve dil öğretiminde kullanılmasıyla ilgili elde edilen sonuçlar ele alınmıştır. Son on yılda piyasaya çok sayıda, çeşitli tip ve özellikte yazarlık sistemler sürülmektedir. Online yazarlık sistemler ve platformlar online e-öğretimin yaygınlaşmasında yeni teknolojiler ve kolaylıklar sunmaktadırlar fakat bunların elektronik, tıp, iktisat vb. alanlarda öğretim amaçlı kullanılmasına karşın, yabancı dil, özellikle de Almanca ve Türkçe gibi dillerin öğretiminde yeterince yaygınlaşmadığı görülmektedir. Yazarlık sistemlerin amaçlarına hizmet edebilmeleri ve programlama uzmanı olmayan öğretmenlerin de kendi online materyallerini geliştirebilmeleri için kullanım kolaylığı ve uyumluluk gibi bir dizi özelliğe sahip olmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Online Yazarlık Sistemler, LMS, E-Öğretim, Online Dil Öğretimi