Taşınabilir Cihazlar Aracılığıyla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimi Uygulamalarının Belirlenmesi, Sınıflandırılması Ve Öğrenci Kazanımlarına İlişkin Öğrenci Değerlendirmeleri


Creative Commons License

Alyaz Y., Uçar T.

The Journal of International Social Research, vol.12, no.63, pp.763-774, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 63
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17719/jisr.2019.3274
  • Journal Name: The Journal of International Social Research
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.763-774
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Classification and Evaluation of Mobile Applications for Learning Turkish as a Foreign Language and Students’ Opinions Regarding Their Benefits

This study is concerned with determining the level of using mobile applications in smart phones for learning Turkish as a foreign language, the outcomes of these mobile applications on achievements and opinions regarding these applications among foreign students who learn Turkish as a foreign language in Turkey. The significance of smartphones and tablet computers in our daily lives has become more and more important, along with the fact that they are used within almost every age group. The users of these devices are provided with various applications via digital services.

Hence, practical applications for teaching/learning Turkish as a foreign language are also included in virtual stores. The review of literature about leaning Turkish as a foreign language (Biçer, 2017; Erdem, 2009; Göçer & Moğul, 2011; Kahriman, Dağtaş, Çapoğlu & Ateşal, 201 3) shows that there are not sufficient scientific studies on the use of mobile applications in learning Turkish as a foreign language. This finding indicates the need for further study in the field of learning Turkish as a foreign language, which pinpoints one of the starting points for this study. In order to gather empirical data for the study, 51 foreign students (22 of them were women; 29 of them were men) were chosen, who are attending Turkish courses in Turkish Teaching Center (TÖMER) in Ondokuz Mayıs University in 2018-2019 spring term, to assess their opinions and achievements by using these Turkish learning applications. By reviewing the literature, a software (application) evaluation form consisting of 17 items and a questionnaire containing 20 items of Likert-type were developed and conducted to determine the appropriateness of these Apps and achievements of the learners (Belyk & Feist, 2002; Jackson, Crouch & Baxter, 2011). The compiled data were analysed using the SPSS 23 software using quantitative data analysis method and were compared through binary and multiple variables (ANOVA and t-test). The study reveals that students have a positive approach to the use of mobile applications for learning Turkish as a foreign language and the development of their language skills through mobile applications.

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, mobile assisted language learning, MALL, PALL

Taşınabilir Cihazlar Aracılığıyla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimi Uygulamalarının Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve Öğrenci Kazanımlarına İlişkin Öğrenci Değerlendirmeleri

Bu çalışmada, Google Play Store sanal mağazası üzerinden Android telefon ve tabletler için sunulan yabancı dil olarak Türkçe uygulamalarının değerlendirilmesi ile ülkemizde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin bu uygulamaları kullanma düzeyleri ve bu uygulamaların öğrenci kazanımları ve öğrencilerin bu uygulamaların dil gelişimlerine ilişkin görüşleri saptanmaya çalışılmıştır. Akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların yaşamın birçok alanında olduğu gibi eğitim süreçlerindeki yerinin de gittikçe daha önemli hale geldiği ve hemen hemen her yaş grubu tarafından kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Bu akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarların kullanıcılarına sanal mağazalar üzerinden birçok uygulama sunulmaktadır. Sanal mağazalarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi /öğrenimi için hazırlanmış uygulamalar da sunulmaktadır. Bu çalışma için yapılan yabancı dil olarak Türkçe alan yazın alanyazın taraması sonucunda (Biçer, 2017; Erdem, 2009; Göçer & Moğul, 2011; Kahriman, Dağtaş, Çapoğlu & Ateşal, 2013) mobil uygulamaların Türkçe öğrenim ve öğretim süreçlerinde kullanımına ilişkin yeterli sayıda bilimsel çalışma yapılmadığı belirlenmiştir. Bu durum, taşınabilir cihazlarla yabancı dil Türkçe öğrenimi alanında daha fazla çalışma yapılması gerekliliğini göstermektedir ve bu ihtiyaç bu çalışmanın çıkış noktalarından birini oluşturmuştur. Yabancı öğrencilerin taşınabilir cihazlarla Türkçe öğrenim durumlarını, öğrencilerin bu uygulamalara ilişkin görüşlerini ve uygulamaların öğrenci kazanımlarını belirlemek amacıyla 2018-2019 bahar döneminde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) öğrenim görmekte olan, 18 – 32 yaş aralığındaki yaş aralığında 51 yabancı uyruklu (22 kadın; 29 erkek) öğrenciden veri toplanmıştır. 14 öğeden oluşan yazılım (uygulama) değerlendirme formu ve Likerttipi 20 öğe içeren öğrenci kazanımlarını belirleme anketi alanyazın taranarak (Belyk & Feist, 2002; Jackson, Crouch & Baxter, 2011) araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Derlenen veriler SPSS 23 yazılımı yardımıyla nicel veri analiz yöntemiyle analiz edilmiş ve ikili ve çoklu karşılaştırmalar (ANOVA ve t-testi) yapılmıştır. Öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine yönelik mobil uygulamaları kullanma ve mobil uygulamaların dil becerilerinin gelişimine katkı sağlaması konusuna olumlu yaklaşım içinde oldukları belirlenmiştir. Bu olumluluk durumu cinsiyet, yaş, Türkçe seviyesi ve okuyacakları bilim dalı değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Bu çalışmanın örneklem grubunu oluşturan yabancı öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi süreçlerinde taşınabilir cihazlardan yararlanma durumlarına ilişkin bu sonuçlar özellikle Türkçe öğreticiler, içerik, müfredat ve materyal (uygulama) geliştiriciler açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, mobil destekli dil öğretimi, MALL, PALL