Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sağlık Hizmetlerinde İşbirliği

e-SAĞLIK Ebelik Dergisi , vol.5, no.19, pp.36-41, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Osmanlı Dönemi Bursa Hastaneleri

Bursa’da Yaşam , no.2016, pp.42-47, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Tıp ve Edebiyat İki Eser İki Hastalık

Lokman Hekim , vol.2, no.3, pp.51-57, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Sağlık Hizmetlerinde Reklam

Genel Tıp Dergisi , vol.20, no.2, pp.73-78, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ULUSAL BİR GAZETE ÖRNEĞİ İLE TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜS SALGINI

ULUSLARARASI TARİHSEL, YASAL, ETİK VE MEDYA BOYUTLARIYLA SALGIN HASTALIKLAR KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 13 October 2022, pp.213

Tarihsel Süreç İçerisinde Hemşirelik Meslek Örgütlerinin Hemşirelik Mesleğine Katkıları

8. ULUSLARARASI İSLAM TIP TARİHİ VE ETİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.72 Creative Commons License Sustainable Development

TUVALLERE YANSIYAN HASTA BEDENLER

XI. LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ ve FOLKLORİK TIPGÜNLERİ, Kırşehir, Turkey, 18 - 21 June 2019, pp.78-79 Creative Commons License

DR. HANS PRINZHORN AND REFLECTION OF SCHIZOPHRENIA TO ART

2. ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 29 October 2018, pp.184 Creative Commons License Sustainable Development

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ELEKTROKONVÜLSİF TEDAVİ TARİHİ

2. ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 29 October 2018, pp.69 Creative Commons License Sustainable Development

From non-cadaver education to tech-advanced anatomy laboratories in historical process

19. Ulusal Anatomi Kongresi ve Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi, Konya, Turkey, 6 - 09 September 2018, vol.12, pp.140-141 Creative Commons License Sustainable Development

Cerebri Terminology in Three Different Books from 17-19. Centuries. 1

1. Uluslararası Akdeniz Anatomi Kongresi, Konya, Turkey, 6 - 09 September 2018, vol.12, pp.219 Creative Commons License

USE OF MUSIC THERAPY: SELJUKIAN AND OTTOMAN DARUSSIFAS

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu, Amasya, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.455-462 Creative Commons License

“Ticaret ve Tababet Nokta-i Nazarından Kaplıcaların Menfaati” Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme.

Avrupa’da Spa Kültürü, Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.105-112

Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongrelerinin “Şifalı Su” Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Avrupa’da Spa Kültürü, Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.199-203

Bursa Hayvanat Bahçesi Örneği ile Hayvanat Bahçelerine Bakış.

V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 27 May 2016, pp.73

Türkiye’de Yapılan Hayvan Hakları Koruma Etkinliklerine “Hayvanlar İçin Eşitlik” Başlığı Altında Bir Eleştiri

V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 27 May 2016, pp.70

Mülkiye Baytar Mektebi Âlisi Ders Programı-1896

IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Samsun, Turkey, 21 - 23 May 2014

14 Mart Tıp Bayramı ve Mekteb i Tıbbiye i Adliye i Şahane

7. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Bursa, Turkey, 14 - 17 March 2013, pp.15-23

Italian Hospitals in the Ottoman EMpire Istanbul Izmir Antalya

43rd Congress of International Society for the History of Medicine, PADUA-ABANO TERME, Italy, 12 September 2012, pp.52-53

The Civil Veterinary School Alumni Society in the History of Turkish Veterinary Medicine

40th International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine, Utrecht, Netherlands, 22 August 2012, pp.31-32

Arşiv Belgeleri Işığında Türk Tıp Tarihinde Veba Hastalığının Yayılması ve Önlenmesi Üzerine Yorumlamalar

5th Balkan Congress on the History & Ethics of Medicine, İstanbul, Turkey, 11 October 2011, pp.860-887

Türkiye'de ilk "Tıp Etiği Dergisi" 1993 2011

5th Balkan Congress on the History & Ethics of Medicine, İstanbul, Turkey, 11 October 2011, pp.633

Edhem Necdet in Kolera Tabibi Adlı Eseri

Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık, Kongre Bildiri Kitabı, İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2010 Sustainable Development

Sağlık Alanında Basının Önemi

V. Tıp Etiği Kongresi - Tıp Etiğinden Biyoetiğe -, Ankara, Turkey, 13 November 2008, pp.479-481

The Attitutes of the Cancer Patients in Uludag University Faculty of Medicine Regarding Patient Rights From the briefing and autonomy aspect

International Joint Bioethics Congress on Inter-Cultural Bioethics: Asia and the West, Şanlıurfa, Turkey, 14 November 2005, pp.187-188

The Attitutes of the Cancer Patients in Uludag University Faculty of Medicine Regarding Briefing

International Joint Bioethics Congress on Inter-Cultural Bioethics: Asia and the West, Şanlıurfa, Turkey, 14 November 2005, pp.102-104 Sustainable Development

Üriner Sistem Hastalıklarında Bitkilerle Tedaviler ve İstanbul ve Bursa Aktarlarından Örnekler

IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Manisa, Turkey, 10 May 2005, pp.42-0

Books & Book Chapters

Klinik araştırmaların denetlenmesi ve aydınlatılmış onam

in: Aydınlatılmış onam: 2022, Sezgin Gülbüz, Dudaklı Gökçesu Akşit, Editor, T.C. Maltepe Üniversitesi, İstanbul, pp.5-26, 2023

Kolon Kanserinde Hasta-Hekim İlişkisi ve Ortaya Çıkan Etik İkilemler

in: Medikal Etik 5, Hüsrev Hatemi, Hanzade Doğan, Editor, Yüce Yayınları, İstanbul, pp.104-114, 2004 Creative Commons License

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

28

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

29

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

39
UN Sustainable Development Goals