Türkiye’de ilk ’Tıp Etiği’ dergisi: 1993-2017


Creative Commons License

Atıcı E., Erer S.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.25, no.3, pp.93-102, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Beginning with the discussion of value concept and value problems, Journal of Medical Ethics Law and History is the first periodical published in the field of medical ethics in Turkey with the aim of sharing and discussing topics such as medical ethics, medical deontology, medical law, history of health and so on. The journal, which started its publication life in 1993, has been the only periodical publication in its field until 2008. The journal has been attracting attention to the problems of medical ethics since its publication, and has included many international and national researchers through the development process and contributed to the international discussion of the issues by both authors and readers. According to Index Copernicus indexing period between 2009 and 2015, accessibility to national and international researchers has been taken into account and the archive of articles of 25 years (1993-2017) has been researched on the website of the journal http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/tipetigi-hukuku-tarihi-dergisi/1303-4332/issue-list/tr-index.html). With the archive scan, 640 articles in 70 issues and 8 special journals have been found. The articles have been examined in terms of the number of articles, article themes and the numbers of articles prepared by field,
non-field and multidisciplinary authors. Beginning with the first issue of the journal, it is observed that the contributions of other disciplines to the problems of medical ethics issues have increased and discussed with a multidisciplinary approach worldwide. The diversity of article
themes and disciplines suggests that the journal does not address only a single field, but broad range of researchers with a multidisciplinary perspective. In this context, the journal, which is
one of the milestones of the history of Turkish medical history, is examined both in terms of historical development and contribution to the field.
  

Tıpta değer kavramı ve değer sorunlarının tartışılması ile başlayarak tıp etiği, tıbbi deontoloji, tıp hukuku, sağlık tarihi vb. konuların paylaşılması ve tartışılması amacıyla Türkiye’de tıp etiği
alanında çıkarılmış ve sekteye uğramadan devam etmiş olan ilk süreli yayın, bugünkü adıyla Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi’dir. Yayın hayatına 1993 yılında başlayan dergi, 2008 yılına kadar alanındaki tek süreli yayın olmuştur. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren tıp etiği alanındaki sorunlara dikkati çekmeye çalışan dergi, gelişim süreci boyunca yerli ve yabancı pek çok araştırmacıya
yer vermiş ve konuların uluslararası boyutta hem yazarlar, hem de okuyucular tarafından irdelenmesinde katkıda bulunmuştur. Derginin 2009-2015 yılları arasında Index Copernicus dizininde indekslenmesine bağlı olarak ulusal ve uluslararası araştırmacılara ulaşılabilirliği göz önüne alınmış ve dergiye ait internet sitesindeki (http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/tip-etigi-hukuku-tarihidergisi/1303-4332/issue-list/tr-index.htm) 25 yıllık (1993-2017) makale arşivi taranmıştır. Arşiv taraması ile 70 sayı ve 8 özel dergi sayıda yer alan 640 makaleye ulaşılmıştır. Makaleler yıllara göre makale sayısı, makale konuları, alan-alan dışı ve multidispliner yazarlar tarafından hazırlanmış makale sayıları açısından incelenmiştir. Derginin ilk sayısından başlayarak tıp etiği konularındaki sorunlarına diğer disiplinlerin de katkılarının arttığı ve konuların daha geniş ve multidisipliner bir perspektifte
ele alınmaya başlandığı gözlemlenmiştir. Makale konuları ve disiplinler arasındaki çeşitlilik, derginin sadece tek bir alana hitap etmediğini, multidisipliner perspektifle geniş bir araştırmacı kitlesine hitap ettiğini göstermektedir. Bu bağlamda Türk tıp yayın tarihinin kilometreye taşlarından biri olan derginin hem tarihsel gelişimi hem de alana katkıları incelenmektedir.