Türk Histoloji Tarihinde Prof.Dr. Şermin Paker veHistolojiye Katkıları


Creative Commons License

Kayabaşlı G., Erer S.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.44, no.1, pp.45-52, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Female students were able to start medical education in 1922, with a long and difficult process. Since then, many female physicians have
written their names to history of Turkish medicine. With the foundation of the Republic of Turkey, many innovations in the field such as
social, legal, education and health have been changed. These changes have also taken place in medical education and physicians have worked
devotedly for the development of medicine. The place of female physicians in the dedication of physicians has been of special importance in
terms of Turkish medical history. In this context, it is aimed to examine Prof. Dr. Şermin Paker’s place in the history of histology and contributions to histology.
In order to obtain information about Dr. Paker, an archive research on newspapers and Uludag University Faculty of Medicine files and an
oral history study with an interview conducted with her first assistant and one of the faculty students has been conducted.
With the results obtained, a biographical study about Dr. Paker has been made and with her personal and academic characteristics her contributions to the field have been evaluated.
  

Kız öğrencilerin tıp fakültesinde eğitim almaya başlamaları, uzun soluklu ve zorlu bir süreç sonucunda 1922 yılında mümkün olabilmiş, bu
tarihten itibaren pek çok kadın hekim Türk tıp tarihine adını yazdırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte sosyal, hukuk, eğitim,
sağlık gibi pek çok alanda yenilikler ile değişime gidilmiştir. Bu değişimler, tıp eğitiminde de kendini göstermiş, meslek hayatına atılan
hekimler tıbbın gelişimi için özverili çalışmalarda bulunmuşlardır. Hekimlerin özverili çalışmaları içinde kadın hekimlerin yeri, Türk tıp
tarihi açısından özel bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda Prof. Dr. Şermin Paker’in histoloji tarihindeki yeri ve histoloji anabilim dalına
katkılarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Prof. Dr. Şermin Paker hakkında bilgi edinmek amacı ile gazete ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi dosya arşivleri taranmış, ilk asistanı ve
eğitim verdiği fakülte öğrencilerinden biri ile gerçekleştirilen röportaj ile sözlü tarih çalışması yapılmıştır.
Elde edilen bilgiler ışığında Dr. Paker hakkında bir biyografi çalışması yapılarak kişisel ve akademik özellikleri ile alana katkıları değerlendirilmiştir.