Türk Kadınlarının Tıp Eğitimine Başlama Süreci ve İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi nden Mezun Olan İlk Kadın Hekimler


Creative Commons License

Atıcı E., Erer S.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.107-111, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.107-111
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Receiving medical training for women was developed in a long and hard process in Turkey as in the whole world. After gaining personal rights, Turkish women became entitled to have medical education with the need of both men and women without sex discrimination in health care during the wars (Balkan, Turco-Italian and I World War). First women physicians, who won this war at 1922, were graduated from faculty of medicine in Turkey in 1928. In this study, the medical training process of Turkish women are mentioned and biographies of first women physicians İffet Naim (Onur), Müfide Kâzım (Küley), Hamdiye Abdürrahim (Maral), Sabiha Süleyman (Sayın), Suat Rasim (Giz) and Fitnat Celal (Taygun) are given.

Türkiye'de kadınların tıp eğitimi almaları, dünyada olduğu gibi uzun ve zor bir süreç içinde gerçekleşebilmiştir. Özlük haklarını aldıktan sonra, Balkan, Trablusgarp ve I. Dünya savaşları sırasında sağlık alanında kadın ile erkek arasındaki ayrımı kaldıran ihtiyacın doğmasıyla, Türk kadınları tıp fakültesinde eğitim alma hakkını kazanabildiler. Bu savaşı 1922 yılında kazanmayı başaran ilk kadın hekimler, İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi'nden 1928 yılında mezun oldular. Bu çalışmada, Türk kadınlarının tıp eğitimine başlama süreçleri incelenmekte ve ilk kadın hekimlerimiz olan İffet Naim (Onur), Müfide Kâzım (Küley), Hamdiye Abdürrahim (Maral), Sabiha Süleyman (Sayın), Suat Rasim (Giz) ve Fitnat Celal (Taygun)'in biyografileri verilmektedir.