Kuruluşundan Günümüze Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi


Creative Commons License

Yılmaz S., Erer S.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.44, no.3, pp.185-190, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.185-190
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Scientific publications have been published in the 17th century in the west, but the first scientific journal in our country was published in the
19th century. The journalism concept that developed over time has inducted the publications of various institutions / organizations. Over time, the journals in the medical faculties of universities have begun to increase. Uludag University Faculty of Medicine Journal has an important place among medical faculty magazines in terms of continuing without going through the field since the first year it was published. A total of 44 volumes, 141 articles and 1614 articles have been reached between the years 1974-2018. In these 1614 articles, “
medical history, medical ethics, medical deontology” fields were examined and a total of 17 articles of these fields were reached in the archive of 44 years. It has been examined whether there has been an increase in the areas handled in the present day from the first publication of the magazine. As a result of the studies carried out it is considered that there is not an intense increase in the fields covered in the archive of the magazine due to the reasons such as “the promotion policy of international scientific publications” and “the policy of international publication in academic assignments and upgrades” applied today.  

Bilimsel içerikli dergiler, batıda 17. yüzyılda yayımlanmaya başlamışsa da bizde ilk bilimsel dergi 19. yüzyılda yayımlanmıştır. Zamanla gelişen dergicilik anlayışı, çok çeşitli kurum/kuruluşa ait yayınların başlamasını sağlamıştır. Bu kurum/kuruluşlar içerisinde değerlendirilebilecek olan üniversitelerin tıp fakülteleri bünyesinde çıkarmış oldukları dergiler de zamanla çoğalmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayımlandığı ilk yıldan itibaren hiç sekteye uğramadan devam etmesi açısından tıp fakültesi dergileri arasında önemli bir yere sahiptir. Derginin 1974-2018 yılı arasında toplam 44 cilt, 141 sayısında 1614 adet makale bulunmaktadır. Bu 1614 makale içerisinde “tıp tarihi, tıp etiği, tıbbi deontoloji” alanları özelinde tarama yapılmış olup 44 yıllık arşivde bu alanlara ait toplam 17 adet makaleye ulaşılmıştır. Makalelerde, derginin ilk yayınlandığı günden bugüne ele alınan alanlar özelinde artış olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda makale sayısında her ne kadar anlamlı bir artış bulunmuşsa da günümüzde uygulanan “uluslararası bilimsel yayınları teşvik politikası” ve “akademik atama ve yükseltmelerde uluslararası yayın yapma politikası” gibi nedenlerden ötürü derginin arşivinde ele alınan alanlar özelinde yoğun bir artış olmadığı düşünülmektedir.