Osmanlılar Döneminde Bursa da Yaptırılan Hastaneler


Creative Commons License

Erer S.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.19, pp.241-252, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ottomans cared about human and human health and aimed for serving all people in the country with the aim of organization of health. Especially wealthy, rich persons, pashas, sultans, built hospitals, healing homes to their names or waqfs. Bursa, as one of the most important city of Ottoman period, has a special part in Turkish History of Medicine for hosting the first Ottoman Hospital and medical school and first Country (State) Hospital. In this study, information about Bursa Yıldırım Darussifa, French Mission Hospital and Bursa State Hospital, that have been built and presented to the public, are given.

Osmanlılar, insana ve insan sağlığına önem vermişler ve sağlığın
teşkilatlanması amacıyla memleketin her köşesinde insanlara hizmet verebilmek için büyük çaba göstermişlerdir. Özellikle varlıklı kişiler, paşalar, sultanlar, kendi adlarına veya vakıfları adına şifa yurtları, hastaneler yaptırmışlardır. Osmanlı döneminin önemli şehirlerinden biri olan Bursa, ilk Osmanlı hastanesi ve ilk tıp okulu ve ilk devlet (memleket) hastanesine ev sahipliği yaptığından dolayı tarihi
zenginliklerle dolu olduğu kadar Türk Tıp Tarihi açısından da özel bir yere sahiptir. Bu makalede Bursa’da yaptırılmış ve halkın hizmetine sunulmuş olan Bursa Yıldırım Darüşşifası, Fransız Misyon Hastanesi ve Dispanseri ve Bursa Gureba Hastanesi hakkında bilgiler verilmektedir.