GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ELEKTROKONVÜLSİF TEDAVİ TARİHİ


Creative Commons License

Dülger Ş., Erer Kafa S.

2. ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 29 October 2018, pp.69

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.69
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Since antiquity, psychiatric disorders have been considered to be related to the brain and towards different treatment approaches have been developed. One of them is Electroshock or with the naming today, Electroconvulsive therapy. Today, this therapy has become a treatment method considered as a last resort in psychiatric diseases. However, the usefulness of this method, which is being used from the past, can remain in the shadows due to the frightening aspects in the eyes of people and the labeling of the treated patients. This method has firstly been tried in schizophrenia patients, has been adopted as a feasible treatment method in unsolved psychological diseases and especially in pregnant women with psychological problems and so its indications are expanded. The development process of electroconvulsive therapy from the discovery of  the method  with the changes in applications and the instruments used, in the historical process will be explained and the use of electroconvulsive (electroshock) therapy, which is still being implemented, but which many people and even some health personnel are suspicious of, will be examined in the history of medicine.

İlk çağlardan itibaren psikiyatrik rahatsızlıkların beyinle alakalı olduğu düşünülmüş, buna yönelik değişik tedavi yaklaşımları geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de Elektroşok ya da günümüzde kullanılan adı ile Elektrokonvülsif tedavidir. Günümüzde ise bu tedavi psikiyatrik hastalıklarda son çare olarak düşünülen bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Ancak, geçmişten günümüze kullanımı sürdürülmekte olan bu yöntemin yararlılığı, insanların gözünde korkutucu yönleri olması ve işlem yapılan hastaların etiketlenmesi vb. nedenlerden dolayı gölgede kalabilmektedir. İlk olarak şizofreni hastalarında denenen bu yöntem, daha sonraları ise çözüm bulunamayan psikolojik hastalıklarda ve özellikle psikolojik problem yaşayan gebelerde uygulanabilir bir tedavi yöntemi olarak benimsenmiş ve endikasyon alanları genişlemiştir. Bu bildiride, tarihsel süreç içerisinde Elektrokonvülsif tedavinin keşfinden başlayarak günümüze kadar değişen uygulama biçimlerine ve kullanılan aletlere kadar tedavi yönteminin gelişim süreci anlatılarak, halen uygulanmakta olan ancak birçok kesim tarafından, hatta bazı sağlık personellerinin de kuşku ile yaklaştığı Elektrokonvulsif (elektroşok) tedavisinin tıp tarihi içindeki yerini incelenecektir.