Sağlık Hizmetlerinde İşbirliği


Creative Commons License

Erer S.

e-SAĞLIK Ebelik Dergisi, vol.5, no.19, pp.36-41, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 19
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: e-SAĞLIK Ebelik Dergisi
  • Page Numbers: pp.36-41
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tam bir iyilik hali olarak tanımlan sağlık, hem toplumun gelişmişlik göstergelerinden hem de en temel insan haklarından biridir. Sağlık hizmeti, ilk amacı sağlığı korumak ve devamlılığını sağlamak olan ve temel olarak 3 sistemden meydana gelir. Sağlık hizmeti, sunumunda devletin organizasyon görev ve sorumluluğu yanında görev ve yetkileri tanımlanmış olan sağlık personellerinden oluşan bir ekip tarafından
sunulan bir hizmettir. Bu ekip hizmeti için her üyenin bilgi, beceri, görev ve sorumlulukları ile işbirliği içinde bulunması, etik ilkelere uygun davranması ve hasta ile hasta yakınını öncelemesi esastır
 .