Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Antecedents Of Brand Extension Success A Research In Beauty Care Industry

“Is, Guc” The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.18, no.1, pp.97-115, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Veri Madenciliğinde KümelemeYaklaşımları ve Khonen Ağları ile Perakendecilik Sektöründe BirUygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerDergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Segmentation of Online Shoppers By Means of an Integrated Data Mining Approach: A Case Study

The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.10, no.3, pp.74-88, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Profiling a Domestic Tourism Market by Means of Association Rule Mining

Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulmasında Bir Karar Destek Aracı Birliktelik Kuralı Madenciliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Veri madenciliğinde karar ağaçları ve bir satış analizi uygulaması

Eskişehir Osmangazi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Teorik Bir Karşılaştırma

İş-Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Destinasyon Marka Kişiliği: Bandırma Üzerinde Bir Araştırma

3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VEÜNİVERSİTELERİN ROLÜ SEMPOZYUMU, Balıkesir/Bandırma, Turkey, 21 - 22 November 2019

Exploring the antecedents of brand extension succes A research on an athletic footwear brand

SOCIOINT 2016- 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2016, pp.339-347

Books & Book Chapters

Modeling of Taxpayers’ Resistance to Revenue Administration: A Different Approach to Tax Compliance

in: Current Issues and Empirical Studies in Public Finance, Burçin Bozdoğanoğlu ve Adnan Gerçek, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.265-288, 2022