Veri Madenciliğinde Kümeleme yaklaşımları ve Kohonen Ağları ile Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama


TAŞKIN Ç., EMEL A. G.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.395-409, 2010 (Peer-Reviewed Journal)