Veri Madenciliğinde KümelemeYaklaşımları ve Khonen Ağları ile Perakendecilik Sektöründe BirUygulama


TAŞKIN Ç., EMEL A. G.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerDergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)