Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Integrated Education Practices For Noise Prevention At School : An Action Research

2 nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 20 - 22 November 2020, pp.455-456

Thinkering Workshops At Science And Art Center (Sec): An Action Research

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 20 - 22 November 2020, pp.93 Sustainable Development

Doktora Dersinden İlkokul Sınıfına Fen Eğitimi Uygulamalarının Yansımalar

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education (E-Conference) , Bursa, Turkey, 20 - 22 October 2020, pp.92

BİR BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİNDE GÜRÜLTÜ DÜZEYİ TESPİTİNE YÖNELİK PİLOT İNCELEME

VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCHCONGRESS, Ankara, Turkey, 19 January 2020 - 22 June 2019

Ortamında Gürültüye İlişkin İdareci ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yalova (UBAK) 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 14 - 17 February 2019

Prospective ELT Students’ Opinions About Noise Levels in Language Classrooms

2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018

Okulda Gürültünün Boyutlarının Öğretmen Görüşleriyle Karşılaştırmalı Analizi

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018), Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018

Klinik danişmanlik modeli ile bir sinif öğretmeni adayini fen öğretimine hazirlama süreci ve paydaşlarin rolleri

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018), Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018

Öğretmen Adaylarının Okulda Gürültü Düzeyine İlişkin Matematik Problemleri Yazma Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018), Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.4, pp.145-157

Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi (Tübitak 1001 Projesinin Sunumu)

Uluslararasi Güvenli Okullar, Çalışan Sağliği ve İş Güvenliği Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2018, Bolu, Turkey, 3 - 04 May 2018

Okulumun Gürültü Haritası

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 - 13 May 2018

Gürültüden Kirlenmiş bir Okul” Çocuk Resimlerinin Göstergebilimsel Analizi

Uluslararasi Güvenli Okullar, Çalışan Sağliği ve İş Güvenliği Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

Analysis of Noise Level in an Elementary School

5th Global Congress on Renewable Energy and Environment, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2017

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSEDE GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu-8, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

İlkokul binalarında gürültü düzeyinin değerlendirilmesi

I. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (RESS Congress), BANDIRMA, Turkey, 3 - 05 November 2017

Öğretmen görüşlerine göre okulda gürültü düzeyinin değerlendirilmesi

1st international Congress on Social Sciences, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017

1st International Congress on Social Science

Fransa ve Türkiyedeki İlkokullarda Gürültü Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017

Noise pollution in school and evaluation of its control through educational practices

XIV. European Conference on Social and Behaviroral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 June 2017

Farklı Düzeylerdeki Okullarda Gürültü Düzeyinin Tespiti

Uluslararası eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

7th International Congress of Research in Education

Fenoolojik Bir Yaklaşımla Okul Kültüründe Gürültü Olgusu, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

İlköğretim Okullarında Gürültü Probleminin Gürültü Farkındalık Eğitimi Yoluyla Azaltılabilirliğinin İncelenmesi

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.422-426

İlkokul Öğretmenlerinin Okuldaki Gürültü Kirliliği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 05 May 2106 - 08 May 2016, pp.146

Anasınıfında Gürültü Düzeyi ve Kontrol Edilmesine Yönelik Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi Eylem AraştırmasI

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.118

İlkokullarda mevcut gürültü seviyesinin değerlendirilmesi

XVIII. International AMSE-AMCE-WAER Congress, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Okulda Gürültü Kirliliği Nedenleri Etkileri Ve Kontrol Edilmesi

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

Okulda Gürültü Kirliliği Kontrolüne Yönelik Yeni Yaklaşımlar

Uludağ Üniversitesi V. Bilgilendirme ve ARGE Günleri, Turkey, 15 - 16 March 2016

Bütünleştirilmiş Etkileşimli Kitap Okuma Faaliyetlerinin AnasınıfıÖğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

EJER 2015 - II. International EEurasian Educational Research Congress (EJER CONGRESS 2015), Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Evaluation of Formative Assesment Based Teaching Practice An Action Research

International Society of Educational Research (İSER): A framework and Research agenda for 21st century Education, İstanbul, Turkey, 10 - 12 June 2015

Evaluation of Quality and Quantity of Three way Conferences in Clinical Supervision Field Practice

ATEE 2014 - Annual Conference of Transitions in Teacher Education and Professional Identities, Braga, Portugal, 25 - 27 August 2014

Clinical Supervision Model Is it a Solution to Improve Teaching Practice

ULEAD 2013 - Annual Congress: International Congress on Research in Education, Nevşehir, Turkey, 31 May - 02 June 2013

Clinical Supervision Model to Improve Supervisory Skills During Teaching Practice

ISNITE 2013 - New Issues on Teacher Education International Symposium, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013

Books & Book Chapters

Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi Açık Erişim E-Kaynaklar, Bursa, 2021

Okulda Gürültü Kirliliği: Çözüm İçin Faaliyetler ve Projeler

Basıldığı Yer: Bursa Uludağ Üniversitesi Basım Evi, Bursa, 2021

Astronomi Öğretiminde Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamaları

in: Etkinliklerle Astronomi Öğretimi, S.Karaçam, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.336-354, 2021

Öğrenme Ortamları ve Fiziksel Çevre:Bir İlkokulda Gürültü Düzeyi

in: Eğitim ve Sosyal BilimlerdeYeni Araştırmalar, Prof. Dr. Bülent OKURDr. Gül Banu DAYANÇ KIYAT. Dr. Ebru ATEŞOK, Editor, Berikan Yayın Evi, Ankara, pp.517-526, 2019

Noise Pollution in School and Evaluation of its Control Through Educational Practices

in: Research on Education, Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, Editor, International Association of Social Science Research, Bialystok, pp.320-329, 2017

Noise Pollution in School and Evaluation of itsControl Through Educational Practices

in: Research on Education, Hasan Arslan,Carmen Sonia Duse,Mehmet Ali Icbay, Editor, International Association of Social Science Research, Bialystok, pp.319-328, 2017

Play as an Aspect of Interest Development in Science

in: Interest in Mathematics and Science Learning, K. Ann Renninger and Martina Nieswandt,and Suzanne Hidi, Editor, American Educational Research Association, Washington, pp.153-171, 2015

Metrics

Publication

117

Citation (WoS)

73

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

96

H-Index (Scopus)

4

Project

7

Thesis Advisory

7

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals