İlkokul Örnekleminde Gürültü Düzeyi Ölçümü ve Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği


Merkit M., Bulunuz M.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.1-26, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-26

Abstract

Gürültü kirliliği insanoğlunda olumsuz fiziksel, fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu edilmeyen sesler olarak hayatımızın her alanına girmiştir. Bu araştırmanın amacı örnekleme dâhil olan bir ilkokulda gürültü seviyesini ölçmek ve öğretmenlerin gürültü konusundaki görüşlerini anket ve bireysel görüşme yoluyla değerlendirmektir. Araştırma İzmir ili Çiğli ilçesinde uygun örnekleme yöntemiyle bir ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak desibel metre cihazı, öğretmen anketi ve araştırmacı gözlemi kullanılmıştır. Okuldaki yirmi altı öğretmene anket uygulanmıştır. Toplanan veriler ile frekans analizi yapılmıştır. Bireysel görüşmeler ise altı öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Gürültü ölçümleri okulda ses seviyesinin yönetmelikte belirtilen 39dB ile 49dBdeğerlerinden yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Anket ve görüşme sonuçlarına göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu genel olarak okullarının gürültü düzeyini yüksek bulmaktadır. Okullarda gürültü kirliliğinin engellenmesi için küçük yaşlardan başlanarak eğitimlerin verilmelidir. Diğer yandan okulda işitsel konforun sağlanması için ilgili kurumların sınıfların akustiğinin iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbir ve çalışmaları yapması önerilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'a okulda akustik iyileştirme sağlanması konusunda ortak bir proje çağrısında bulunabilir.