İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol EdilmesineYönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Bulunuz M., Bulunuz N., Tavşanlı Ö. F., Orbak A. Y., Mutlu N.

Kastamonu Education Journal, vol.26, no.3, pp.661-671, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.24106/kefdergi.412246
  • Journal Name: Kastamonu Education Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.661-671
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Okul iklimi okullarda eğitim-öğretimin kalitesini belirleyen en önemli unsurdur. Gürültü okul iklimini bozarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimini düşürmektedir. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerin okullardaki gürültü kirliliğinin düzeyi, nedenleri, etkileri ve kontrol edilmesi konusunda görüşlerini değerlendirmektir. Çalışma nitel bir araştırma olup, olgu bilim deseninde tasarlanmıştır. Bu çerçevede öğretmenlerin okulda gürültü ile ilgili sahip oldukları bilgi, deneyim ve görüşlerin ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda okuldaki gürültü kirliliğine ilişkin öğretmen görüşleri yedi tema altında toplanmıştır. Bu temalar; “okulda gürültü düzeyi”, “gürültü kirliliği kavramının anlamı”, “okuldaki gürültünün sebepleri”, “okuldaki gürültünün yoğunlaştığı yerler ve zamanlar”, “öğretmenlerin gürültüye karşı verdikleri tepkiler”, “gürültünün eğitsel, fizyolojik ve psikolojik etkileri” ve “öğretmenlerin gürültünün azaltılması veya engellenmesine dair görüşleri” şeklindedir. Öğretmenlerin en çok dile getirdiği söylemler “okuldaki gürültünün sebepleri” ve “gürültünün eğitsel, fizyolojik ve psikolojik etkileri” temaları altında olduğu dikkat çekmektedir.