Biçimlendirici Değerlendirme Sorusu Kullanılarak Lise Öğrencilerine Eylemsizlikle ile İlgili Yapılan Öğretimin Değerlendirilmesi


Bulunuz M., Bulunuz N.

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), vol.6, no.2, pp.50-62, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.50-62
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Eylemsizlik kavramını sadece Newton'un 1. Hareket Yasası ile ilişkilendiren öğretim yaklaşımı, öğrencileri yalnızca duran ya da sabit hızla hareket eden cisimlerin eylemsizliği olduğu yanılgısına götürebilmektedir. Oysaki eylemsizlik sadece sabit hız ya da durağanlıkta değil, kütle oldukça vardır. Bu çalışmada söz konusu kavram yanılgısını ortadan kaldırmaya yönelik gerçek yaşamla ilişkili bir biçimlendirici değerlendirme sorusunun tanıtımı, bu yöntemi temel alan öğretim uygulamalarının genel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Uygulama bir devlet lisesinde fizik dersinde iki şubede öğrenim gören toplam 52, 11. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak iki aşamalı tasarlanmış bir biçimlendirici yoklama sorusu çalışma başında ve sonunda kullanılmıştır. Öğrencilerin eylemsizlikle ilgili sahip oldukları bilgiler ortaya çıkarıldıktan sonra, bu konuda hazırlanan üç gösteri deneyi Tahmin-Açıklama-Gözlem-Açıklama süreçlerini içerecek şekilde öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci arası tahmin, açıklama, tartışma, deney ve açıklama biçiminde tamamlanmıştır. Öğrencilerin yanıtları dörtlü değerlendirme ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan uygulama sonrasında, öğrencilerin eylemsizlik kavramı ile ilgili kavramsal ve açıklama düzeylerinde artış olduğu tespit edilmiştir