Evaluation of Formative Assessment-Based Teaching Practices: An Action Research


Bulunuz M. , Kıryak Z., Tomaç B. , Karagöz F., Recepoğlu B.

Turkish Journal of Teacher Education, vol.6, no.2, pp.1-24, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Turkish Journal of Teacher Education
  • Page Numbers: pp.1-24

Abstract

Bu araştırmanın iki amacı vardır: Biçimlendirici değerlendirme temelli öğretim uygulamalarının ortaokul altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin ısı-sıcaklık konusundaki kavramsal anlama düzeylerinin gelişimine etkisini incelemek, ve uygulamaya katılan öğretmenlerin gözlem ve deneyimleri değerlendirmektir. Bu çalışma, uygulama odaklı bir eylem araştırmasıdır. Araştırmanın örneklemini Eskişehir ve Kocaeli İllerinden 13 yedinci, 11 altıncı sınıf olmak üzere toplam 24 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Üç biçimlendirici yoklama sorusu öntestte ve dokuz iki-aşamalı soru sontestte kullanılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin uygulama sürecinde tuttukları günlükler veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamaları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, biçimlendirici değerlendirme temelli öğretim uygulamaları öğrencilerin motivasyonunu ve derse katılma isteğini olumlu biçimde etkilemiştir. Öğretmen günlüklerinin analiz sonuçlarına göre, biçimlendirici değerlendirme temelli öğretim uygulamaları farklı sınıf düzeylerinde ve farklı kişisel özelliklere sahip (sessiz, pasif, ilgisiz, aktif vb.) öğrencilerin derse katılma, öğrenme ve keşfetme isteklerini arttırmakta ve öğretimin karşılıklı iletişim ve etkileşim içinde (öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen, öğretmen-öğrenci) gerçekleşmesini sağlamaktadır. ABSTRACT The present study has two aims: Examining the effect of formative assessment based teaching practices on the development of conceptual understanding levels of middle school students on the concepts of heat and temperature, and evaluating the observations and experiences of teachers. Practical action research method was used in the study. The research sample consisted of 24 middle school students from Eskişehir (13 seventh grade) and Kocaeli (11 sixth grade) provinces. Three formative probes were used for pretest data collection, and nine two-tiered questions were used in posttest. In addition, the journals kept by the teachers throughout the research process were used for data collection. In conclusion, it was seen that formative assessment-based teaching practices had a positive effect on the conceptual understanding of the sixth and seventh grade students, and increased the eagerness of the students to attend the lesson, learn, and discover and ensured that teaching occurred based on mutual communication and interaction.