Öğretmen görüşlerine göre okulda gürültü düzeyinin değerlendirilmesi: Fransa ve Türkiye örneği


Bulunuz M., Güner F.

Turkish Studies, vol.12, no.35, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 35
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.12357
  • Journal Name: Turkish Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Fransa ve Türkiye’den seçilen okullarda gürültü kirliliği ile ilgili durumu, öğretmen görüşlerine dayalı olarak karşılaştırmaktır. Türkiye’de okulda gürültü kirliliğinin kontrol edilmesini konu alan projenin yaygın etkisini arttırmak için Fransa’dan seçilen okullardaki öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışma, nitel araştırmayaklaşımlarından ‘‘karşılaştırmalı durum çalışması’’ deseni ile ele alınmıştır. Çalışmadaki katılımcı görüşlerinden elde edilen sonuçlara bakıldığında, Fransa’daki ilkokulda orta düzeyde gürültü yaşandığı, Türkiye’deki ilkokulda ise yüksek düzeyde gürültülü yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak her iki ülkeden seçilen ortaokulların gürültü düzeyi ve gürültüden duyulan rahatsızlık konusunda benzerlikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İki ülkedeki katılımcıların okuldaki başlıca gürültü kaynaklarına ilişkin görüşlerinin; “öğrenci davranışları”, “okulun fiziki yapısı”, “okulun çevresi” şeklinde ifade edilebilen üç alt temada toplandığı görülmektedir. Çalışmada, gürültünün kontrol edilmesi için her iki ülkeden katılımcılar okulda akustik iyileştirme yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Fransa’daki katılımcılar, Türkiye’deki katılımcılardan farklı olarak okuldaki zil uygulamasının gürültüye sebep olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmada, Türkiye’den farklı olarak Fransa’da gürültülü davranışlar sergileyen öğrencilerin rehberlik servislerine yönlendirilebildikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmada, okullarda gürültünün kontrol edilebilmesi konusunda Türkiye’deki katılımcıların büyük çoğunluğu, okullardaki gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik proje, etkinlik ve aile eğitimlerinin gerçekleştirilmesi gibi etkinlik temelli, konu ile ilgili farkındalık yaratma amaçlı öneriler sunarken; Fransa’daki katılımcıların daha çok okulların akustik yapılarına odaklandıkları görülmüştür.