Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sağlıklı Kentler Üzerine: Bursa'nın Mudanya İlçesi Güzelyalı Bölgesinde Bir Planlama Deneyimi

Journal of Environmental and Natural Studies (JENAS), vol.3, no.2, pp.182-202, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Evaluation of Public Open Space Quality from the Perspective of Syrian Refugees Living in Bursa, Turkey

Journal of Environmental and Natural Studies, vol.3, no.1, pp.56-71, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

A Quest for Sustainability of Cultural Heritage Sites: The Hanlar District of Bursa, Turkey

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, vol.7, pp.1-29, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA KENTSEL TASARIM VETOPLUMSAL KATILIM: BURSA HANLAR BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Uluslararası hakemli tasarım ve mimarlık dergisi, no.15, pp.1-44, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yeşil Bursa

Vitra ile Kentin Hayalleri, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Measuring place identity in public open spaces

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-URBAN DESIGN AND PLANNING, vol.170, no.5, pp.217-230, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Semantic Transformation of Public Open Spaces: Republic Square of Bursa

Global buit Environmental Review, pp.52-66, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Interdisciplinary Approaches and Collaboration in Architectural Education Urban Creation Workshops in Paris

Global Built Environment Review, vol.9, no.2, pp.69-92, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Congress Report 26th Building and Life Congress Bursa TURKEY April 3 5 2014

Global Built Environment Review, vol.9, no.1, pp.90-100, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mimarlık lisans öğrencilerinin sosyo ekonomik durumlarının eğitim sürecindeki başarılarına etkisi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.1-6, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Short Term Solutions to Urban Regeneration The Case of Central Garage District in Bursa

E Journal of New World Sciences Academy- Engineering Sciences, vol.8, no.1, pp.1-20, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

A Regeneration Story From the Old Central Garage to the New City Square of Bursa

E Journal of New World Sciences Academy- Engineering Sciences, vol.7, no.3, pp.652-666, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Bursa Korupark Alışveriş Merkezi ve Korupark Evleri nin Mekansal Anlamsal ve Göstergebilimsel Analizi

U.Ü. Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.11-24, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

From a Public Space to a Shopping Mall The Case of City Square in Bursa Turkey

Ozean Journal of Applied Sciences, vol.4, no.3, pp.281-293, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Trademark city Bursa Merinos Park and Atatürk Culture and Congress Center

Ozean Journal of Applied Science, vol.4, no.2, pp.171-181, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Urban Regeneration and Local Expectations The Case of the Central Garage District Bursa Turkey

World Applied Sciences Journal, vol.8, no.8, pp.1036-1041, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Kentsel Dönüşüm Tanımlar Nedenler Uygulamalar

Bursa Defteri Kent Kültürü Dergisi, no.32, pp.53-61, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kentsel Dönüşüm Kavramı Üzerine Bursa da Kükürtlü ve Mudanya Örnekleri

U.Ü. Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.61-76, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BURSA KENT MAKROFORMUNUN DEĞİŞİMİ

6. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, çevrimiçi, Turkey, 25 - 26 December 2021, pp.576

PAVYON MİMARİSİNDE GELENEKSEL TASARIM YAKLAŞIMLARINDAN DİJİTAL TASARIMA

5. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 26 May 2021

KONGRE OTELLERİ STANDARTLARI VE TASARIM KRİTERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2. Uluslararası Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi, Karabük, Turkey, 24 - 26 May 2021

TRANSFORMING PUBLIC SPACES THROUGH URBAN ACUPUNCTURE

Livenarch 6ht international congress, Trabzon, Turkey, 25 - 28 September 2019, vol.1, pp.576-588

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARININ YÖNETİMİNDE KENTSEL TASARIM REHBERLERİNİN ROLÜ

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, vol.1, pp.549-557 Sustainable Development

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİNİN ROLÜ:BURSA SICAKSU BÖLGESİ ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, vol.1, pp.954-959

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARININ YAŞATILMASINDA KATILIMCI KENTSEL TASARIM YAKLAŞIMLARI: BURSA HANLAR BÖLGESİ ÖRNEĞİ

II.Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, vol.1, pp.944-951 Sustainable Development

Measuring Social Performance In Historical City Centers For A Sustainable Urban Landscapes: A Case Study In Bursa Unesco Heritage Site

ECLAS(Europeann Council of Landscape Architecture Schools), London, Canada, 10 - 13 September 2017, pp.113-127 Sustainable Development

Semantic Transformation of Public Open Space Bursa Republican Square

26th Internationational Building Life Fair Congress, Bursa, Turkey, 3 - 05 April 2014, pp.253-260

Spatial Reflections of Urban Life in Bursa from the 19th Century to Today

26th International Building Life Fair and Congress, Bursa, Turkey, 3 - 05 April 2014

Changing Identities in Public Open Spaces Republican Square of Bursa

39th IAHS World Congress, Milan, Italy, 17 - 20 September 2013, vol.1, pp.1231-1239

Kentsel Kimliğin Yansıtıcısı Olarak Kamusal Dış Mekanlar

TMMOB Bursa 4. Kent Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 June 2013, pp.13-26

A Method Proposed to Evaluate Architectural Identity in Public Open Spaces

25th ENHR International Conference, Tarragona, Spain, 19 - 22 June 2013, pp.246

Bursa Kent Merkezine Yönelik Bir Kentsel Tasarım Rehberi Modeli

U. Ü. II. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2012, pp.101

From an Industrial Site to a Congress and Cultural Center Merinos Case Bursa Turkey

14. IPHS International Planning, History, Society Conference, İstanbul, Turkey, 12 - 15 July 2010, pp.258

Santral Garaj dan Bursa Kent Meydanı na Mimari Kimlik ve Kentsel Bellek

4. Bursa Uluslararası Film Festivali Sinema ve Mimarlık Programı., Bursa, Turkey, 15 November 2009

A Populist Instrument Urban Regeneration The Case of Central Garage Bursa

IAPS-CSBE HOUSING Networks International Symposium, İstanbul, Turkey, 12 - 16 October 2009, pp.1-10

Kentsel Dönüşümün Farklı Boyutları Üzerine Bursa İçin Öneriler

Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 6 - 07 March 2009, pp.45-51

Yok Olan Tarih Kimlik Bellek Bursa Santral Garaj Örneği

DOCOMOMO-Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel açılımları IV, Bursa, Turkey, 26 - 27 December 2008, pp.61

Kentsel Dönüşüm Tanımlar Nedenler Uygulamalar

Bursa’xxda Kentsel Dönüşüm Paneli, Bursa, Turkey, 15 March 2008, pp.5-29 Sustainable Development

Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Ekonomik Boyutu Londra Elephant Castle Örneği

Uluslararası Katılımlı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 June 2007, pp.132

Sağlıklı Bir Kent Planlama Örneği Sydney Olimpiyat Parkı

Uluslararası Katılımlı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 June 2007, pp.115

Urban Regeneration Reasons Projects Expectations

The XXII. World Congress of The International Union of Architects, İstanbul, Turkey, 3 - 07 July 2005, pp.101

Mimarlığın Tüketimi Lüks Konut Siteleri Üzerine Bir Araştırma

17. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 21 May 2005, pp.28

Yeni Gelişen Nitelikli Konut Alanlarının Kentle Bütünleşmesi Sürecinde Yaşananlar Bursa Bademli Örneği

17. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 21 May 2005, pp.11

Books & Book Chapters

Gökdere’den Pınarbaşı’na : I. ve II. Ulusal Mimarlık Akımları Etkisindeki Kamu Yapıları

in: Bursa nın Tarihi Mahalleleri I, Dostoğlu Neslihan, Oğuzoğlu Yusuf, Elbas Aziz, Editor, Bursa Kültür A.Ş. Yayınları, Bursa, pp.136-144, 2011

Bir Kamusal Dış Mekan Olarak Cumhuriyet Alanı’nın Mimari Kimliği

in: Heykelönü Fotoğrafları Sergisi, Dilek Yıldız Karakaş, Editor, Bursa Kent Müzesi Yayını, Bursa, pp.12-27, 2010