KÜLTÜREL MİRAS ALANLARININ YÖNETİMİNDE KENTSEL TASARIM REHBERLERİNİN ROLÜ


Polat S.

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, vol.1, pp.549-557

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.549-557
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Kentsel yaşamın ayrılmaz bir parçası olan kültürel miras alanları, kentsel kimliğin ve belleğin sürdürülmesi

açısından büyük önem taşımaktadır. Bu alanların sürdürülebilir kentsel koruma yaklaşımı çerçevesinde

geliştirilmesinde kentsel tasarım çalışmaları dikkate değer bir rol oynamakta ve gelişmiş ülkelerde miras alanlarının

kentsel tasarımın temel ilkeleri ve yere özel hedefler doğrultusunda yönetilmesi için kentsel tasarım

rehberlerinin geliştirildiği görülmektedir. Bu çalışmada planlama sürecinde kentsel tasarımın rehberlerinin

yerinin, rehber türlerinin ve ölçeklerinin, rehberlerin hazırlanma sürecinin, miras alanlarına yönelik rehberlerin

ilkelerinin, hedeflerinin ve içeriklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Literatür araştırmasıyla geliştirilen

çalışmada İngiltere’den Bath ve Liverpool, İskoçya’dan Edinburgh kentlerinde kullanılan kentsel tasarım rehberleri

incelenmiştir. Örneklerden yola çıkarak, Bursa için ulusal ve yerel ölçekte planlama, koruma, kentsel

tasarım, mimarlık ilişkisinin kurulmasına ve UNESCO Dünya Mirası Hanlar Bölgesi’nin korunmasına ve

geliştirilmesine yönelik bir rehberler sistemi geliştirilmiştir.