Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi


Creative Commons License

Polat S., Vural Arslan T.

Kent akademisi (Online), vol.12, no.3, pp.531-545, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Kent akademisi (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.531-545
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Son yıllarda pek çok kamusal kıyı alanının hem yasalarımızdakine tezat olarak özel mülkiyetin kullanımına devredildiği, hem de doğal kimliklerini ve kamusal değerlerini kaybettikleri gözlenmektedir. Bu örnekler kentlilerin yaşadıkları çevrelerle ilgili memnuniyetsizliklerini arttırırken, Türkiye’de katılımcı tasarım yaklaşımları konusundaki çalışmaları da hızlandırmaktadır. Bu noktada yaşam/mekan kalitesi yüksek ve özgün kimliği ile öne çıkan kamusal mekanlar oluşturmak için üniversitelerin katılımcı tasarım konusunda merkezi ve yerel yönetimlere rehberlik etmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı; yıllardır rant odaklı projelere konu olmuş, ne yapılacağı, nasıl kullanılacağı konusunda üzerinde bir türlü uzlaşılamamış, ancak doğal kıyı güzellikleri açısından önemli bir potansiyele sahip Mudanya Yıldıztepe bölgesine yönelik yenilikçi bir vizyonun ve fikir projesinin katılımcı bir tasarım süreciyle nasıl geliştirildiğini anlatmaktır. Çalışmanın kuramsal kısmında mimari tasarım sürecine toplumsal katılım konusundaki literatür taranarak, Mudanya Yıldıztepe için katılımcı bir tasarım süreci çerçevesi geliştirilmiştir. Tasarım süreci kısmında ise, Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Vizyon Geliştirme ve Katılımcı Tasarım Çalıştaylarının bilgi toplama, analiz, sentez ve değerlendirme aşamalarına nasıl dahil edildiği anlatılmıştır. Sonuç olarak, katılımcı tasarım süreci başarılı bir şekilde yürütülmüş ve Yıldıztepe fikir projesi kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliştirilmiştir. Ancak Mudanya Belediyesi maddi yetersizliklerden dolayı projeyi uygulamaktan vazgeçmiştir. Bununla birlikte, hem kamusal kıyı alanlarımızı halk lehine korumak ve geliştirmek, hem de üniversiteler, belediyeler ve halk arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, yerel yönetimlerin katılımcı tasarım yaklaşımlarını politika oluşturma süreçlerine daha güçlü bir şekilde dahil etmeleri gerekmektedir.