Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Olgular Eşliğinde İnsülin Uygulamaları

19. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 05 March 2023

Multipl Endokrin Neoplazi Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

19. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 05 March 2023, pp.400-401

Hemogramın Tamamen Normal Olduğu Ekstramedüller Tutulumlu Nadir Bir Akut Lenfoblastik Lösemi: Olgu Sunumu

16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 5. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 10. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2020

Metrics

Publication

17
UN Sustainable Development Goals