Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Organochlorine pesticides in honeybee, pollen and honey in Bursa, Turkey

FOOD ADDITIVES & CONTAMINANTS PART B-SURVEILLANCE, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION OF HONEYS FROM DIFFERENT SOURCES IN TURKEY

JOURNAL OF APICULTURAL SCIENCE, vol.62, no.1, pp.89-95, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Antibacterial Effect of Different Concentrations of Silver Nanoparticles

PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, vol.38, no.3, pp.321-324, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

OXYTETRACYCLINE AND SULPHONAMIDE RESIDUES ANALYSIS OF HONEY SAMPLES FROM SOUTHERN MARMARA REGION IN TURKEY

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.15, no.2, pp.163-167, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Erythromycin residue in honey from the Southern Marmara region of Turkey

FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT, vol.25, no.11, pp.1313-1317, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Fate of aflatoxin M-1 in Kashar cheese

JOURNAL OF FOOD SAFETY, vol.27, no.1, pp.82-90, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

Chestnut Honey as a Complementary Medicine: Determination of Antibacterial Activity, Heavy Metal Residue and Health Risk Assessment

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, vol.6, no.2, pp.82-89, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Nanoparticle Liposomes: a New Strategy in Bacterial Infections

Klimik Dergisi/Klimik Journal, vol.34, no.2, pp.94-97, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Balın Sağlığımız İçin Önemi

Uludağ Arıcılık Dergisi, vol.1, no.2, pp.19-20, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Gıda Sanayiinde Kullanılan End-Bac’xxın Bakterisidal ve Fungusidal Aktivite Tayini Üzerine Bir Araştırma

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.99-102, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Meyveli Pastörize Yoğurtların Dayanımları Üzerine Bir Araştırma

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.37-50, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Yoğurt Üretiminde bazı Stabilizör Maddelerin Kullanılması

Gıda Dergisi, vol.20, no.2, pp.103-106, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nanopartikül Lipozomlar: Bakteriyel Enfeksiyonlar İçin Yeni Bir Strateji Olabilir mi?

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 May - 30 August 2021, pp.443-444 Creative Commons License

Bal, Arı Poleni ve Sağlık

35. AnkemAntibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Bursa, Turkey, 28 October - 01 November 2020, pp.48-55

Sodyum Kazeinatın Emülsiyon Kapasitesi ve Stabilitesi Üzerine Etki Eden Faktörler

6.Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019

Determination of Atmospheric PAHs Concentration by Using Honeybee and Passive Air Sampler

Proceedings of the 4th World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE’19), Roma, Italy, 7 - 09 April 2019 identifier

Yalova İli Kestane Ballarının Antimikrobiyal, Antioksidan Kapasite veToplam Fenolik Madde İçeriklerinin Belirlenmesi

6th INTERNATIONAL MUGLABEEKEEPING PINE HONEY CONGRESS, Muğla-Fethiye, Turkey, 15 - 19 October 2018, vol.195

The antioxidant effect of natural additive that bee-pollen in yoghurt

45. Apimondia International Apicultural Congress, İstanbul, Turkey, 29 September - 04 October 2017

Ketane Ballarında Polen İndeksi

22.Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 23 - 27 June 2014

A new technic: efficacy of nano silver coating of honey bee hives against some microorgansm

1. Turkish Congress, expo and workshops on honey and honeybee products with international partipation, Kayseri, Turkey, 22 - 26 February 2012, pp.1-169

Bursa İli Süt Sektörü ve Sorunları

Bursa Kentine Çözüm Önerileri, Bursa, Turkey, 5 - 07 April 2007

Books & Book Chapters

Polen Bileşimi ve Antioksidan Kapasitesi

in: Arı Ürünleri ve Gıda Güvenliği-, Özlem Küplülü, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.30-35, 2020 Sustainable Development

Genel Arıcılık

in: Bal Arsı ( Yetiştiriciliği- Ürünleri- Hastalıkları), Ahmet Doğanay, Levent Aydın, Editor, DoraBasım Yayın Dağıtım Ltd Şti. Osmangazi BURSA, Bursa, pp.21-146, 2017

Arı Ürünleri, Arı Sokması, ve Veteriner Apiterapi

in: Bal Arısı ( Yetiştiriciliği- Ürünleri- Hastalıkları), Hasan Hüseyin Oruç, Mesut Ertan Güneş, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd.Şt. Osmangazi-Bursa, Bursa, pp.155-194, 2017