Gıda Sanayiinde Kullanılan End-Bac’xxın Bakterisidal ve Fungusidal Aktivite Tayini Üzerine Bir Araştırma


YÜKSEK N., Yemni E., GÜNEŞ M. E.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.99-102, 2001 (Peer-Reviewed Journal)