Bursa İlinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Konsantrasyonlarının Arı ve Arı Ürünleri İle İzlenmesi/Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) Concentration in Bees and Bee Products in Bursa


GÜNEŞ M. E. , ESEN F. , ayyıldız e. g. , Ferhat M. F.

6th INTERNATIONAL MUGLABEEKEEPING PINE HONEY CONGRESS, 15 - 19 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text