Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationship of Magnesium With Myocardial Damage and Mortality in Patients With COVID-19

Kardiyovasküler Akademi Kongresi & International Young Academy of Cardiology Congress, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 September 2021, pp.39 Sustainable Development

Subklinik Aterosklerozun Serum Endotelin-1 Düzeyi ile Değerlendirilmesi

17. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021, pp.166 Sustainable Development

A Peripartum Cardiomyopathy Case Treated with Bromocriptine

17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2021, pp.117-119

PET-BT ile Tanı Konulan İnfektif Endokardit Olgusu

17. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 March 2021, pp.351-352

VENTRICULAR REPOLARIZATION INDEXES IN PATIENTS TREATED WITH HYDROXYCHLOROQUINE –AZITHROMYCIN COMBINATION FOR COVID-19

16 th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery , İzmir, Turkey, 30 October - 01 November 2020, pp.13 Sustainable Development

EVALUATION OF ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF PITAVASTATIN WITHMONOCYTE COUNT TO HDL CHOLESTEROL RATIO

16 th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery , İzmir, Turkey, 30 October - 01 November 2020, pp.715

Bitki Bazlı Et Alternatifleri (PBMA)

Cardiovascular Academy Digital Congress, İzmir, Turkey, 16 - 20 September 2020, pp.999

ARALIKLI AÇLIK DIYETINI HASTAMA ÖNEREYIM MI ?

18-22 Eylül KARDİYOVASKÜLER aKADEMİ kONGRESİ/kIBRIS, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 18 - 22 September 2019, pp.29 Sustainable Development

Kardiyovasküler Akademi Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 17 March 2019, pp.86 Sustainable Development

Endothelin Antagonists may be a Treatment Option for Cardiac Syndrome X, or Not ?

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.62 identifier

Books & Book Chapters

Egzersiz ve Kardiyak Rehabilitasyon

in: Kalp, Ömer Kozan,Mehdi Zoghi, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.1585-1589, 2023 Creative Commons License

Atriyal Fibrilasyonda Genetik ve Epigenetik

in: Atriyal Fibrilasyon Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım, Erkan Baysal,Metin Oksul,Yusuf Ziya Şener, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.27-32, 2023

COVID-19 Hastalarında Venöz Tromboemboliye Yaklaşım

in: COVID-19, Prof Dr Ahmet Ursavaş,Prof Dr Halis Akalın, Editor, Medyay, Bursa, pp.405-407, 2021 Sustainable Development

COVID-19 Hastalarında Gelişen Miyokard Hasarı ve Miyokarditlere Yaklaşım

in: COVID-19, Prof Dr Ahmet Ursavaş,Prof Dr Halis Akalaın, Editor, Medyay, Bursa, pp.385-388, 2021 Sustainable Development

COVID-19 ve Pulmoner Hipertansiyon

in: COVID-19, Prof Dr AHMET uRSAVAŞ,Prof Dr Halis Akalın, Editor, Medyay, Bursa, pp.408-409, 2021 Sustainable Development

Perikard Tamponadı

in: Olgularla Onkolojik Aciller, Erdem Çubukçu,Türkkan Evrensel,Adem Deligönül, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.47-56, 2021

KOAGÜLASYON KASKADI ve FİBRİNOLİZİS

in: Patofizyolojiden Tedaviye Trombokardiyoloji, İbrahim Halil Tanboğa, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.19-21, 2020

PULMONER HİPERTANSİYONDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

in: GÜNCEL PULMONER HİPERTANSİYON, İBRAHİM KELEŞ, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.55-68, 2014

Other Publications

Metrics

Publication

50

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1
UN Sustainable Development Goals