Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Molecular Identification of Vancomycin Resistance and Virulence Genes in Foodborne Enterococci

JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY, vol.70, no.2, pp.1487-1494, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Bacteria-Induced Cementation Process in Loose Sand Medium

MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY, vol.33, no.5, pp.403-407, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prevalence and antibiotic resistance of vancomycin-resistant enterococci in animal originated foods

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.37, no.5, pp.588-593, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Antibiotic susceptibility of Lactococcus isolated from Turkish raw milk cheeses

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, vol.68, no.1, pp.49-53, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

OXYTETRACYCLINE AND SULPHONAMIDE RESIDUES ANALYSIS OF HONEY SAMPLES FROM SOUTHERN MARMARA REGION IN TURKEY

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.15, no.2, pp.163-167, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of Housing System and Age on Early Stage Egg Production and Quality in Commercial Laying Hens

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.15, no.1, pp.57-62, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Erythromycin residue in honey from the Southern Marmara region of Turkey

FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT, vol.25, no.11, pp.1313-1317, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of first feed intake time on broiler performance and carcass traits

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.32, no.2, pp.203-206, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Fate of aflatoxin M-1 in Kashar cheese

JOURNAL OF FOOD SAFETY, vol.27, no.1, pp.82-90, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier

Distribution and stability of aflatoxin M-1 during processing and ripening of traditional white pickled cheese

FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT, vol.23, no.2, pp.190-195, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

β-galactosidase activity of leuconostocs

Indian Veterinary Journal, vol.82, no.2, pp.169-171, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

beta-Galactosidase actmty of leuconostocs

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.82, no.2, pp.169-171, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier

Rapid evaluation of bacteriolysis of Listeria innocua and L. welshimeri strains isolated from foods

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.29, no.4, pp.1045-1048, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prevalence of Listeria spp. in chicken at the retail level

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.81, no.12, pp.1313-1316, 2004 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Characterisation of autolytic enzymes in Lactobacillus pentosus

LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY, vol.38, no.6, pp.459-463, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Identification of Mur, an atypical peptidoglycan hydrolase derived from Leuconostoc citreum

APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, vol.67, no.2, pp.858-864, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Autolysis of dairy leuconostocs and detection of peptidoglycan hydrolases by renaturing SDS-PAGE

JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, vol.89, no.5, pp.862-869, 2000 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi (DBHAD)Geçmişten günümüze genetiği değiştirilmiş organizmalar ve ürünler

Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi (DBHAD), vol.6, no.15, pp.129-144, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elektrolize Su Kullanımının Su Ürünleri İşletmesinin Hijyenik Kalitesine Etkileri

Van Veterinary Journal, vol.28, no.2, pp.91-94, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gıda Muhafazasında Dikkat Edilecek Hususlar

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, vol.3, no.2, pp.64-71, 2017 (Other Refereed National Journals)

Mikotoksinler

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi özel Dergisi, vol.1, no.3, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kamfilobakterozis

Turkiye Klinikleri Journal of Food Hygiene Technology Special Topics, vol.1, no.3, pp.38-41, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kamfilobakteriyozis

Türkiye Klinikleri, vol.3, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparative Evaluation of Acidification of Streptococcus thermophilus in two different medium

3. International Congress on Food Technology, Nevşehir, Turkey, 10 - 12 October 2018, vol.3, pp.86

Phenotyping of Vancomycin Resistance Genes and Detection of Some Virulence Traits in Enterococci Strains Originated From Chicken Meat

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.363

Enterokok identifikasyonunda API 20 Strep ve klasik PCR verilerinin güvenirliğinin karşılaştırılması

6.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, vol.6, pp.204-205

Laktobasil ve Streptokok Suşlarında Otoliz Hızının Belirlenmesi

6.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, vol.6, pp.58-59

Utilization of molecular techniques for the identification of Salmonella from foodstuffs

Microbial Contaminants and Contamination Routes in Food Industry - 1st Open Seminar arranged by SAFOODNET, Espoo, Finland, 22 - 23 January 2007, pp.151-158 identifier

Books & Book Chapters

Süte Uygulanan Isıl İşlemler

in: Turkiye Klinikleri Food Sciences-Special Topics, Mustafa Atasever, Editor, Dijital Akademi, Ankara, pp.103-107, 2019

Barsak Mikrobiyotası ve Kolonizasyon

in: Barsak Mikrobiyıotası ve Probiyotikler, Mustafa Nizamlıoğlu, Editor, Digital Akademi, Ankara, pp.14-20, 2018

Dezenfeksiyon ve Dezenfektanlar

in: Hijyen ve Sanitasyon, Mustafa Tayar, Editor, Anadolu Üniversitesi Veb Ofset, Eskişehir, pp.169-188, 2015

Temizlik ve Temizlik Maddeleri

in: Hijyen ve Sanitasyon, Mustafa Tayar, Editor, Anadolu Üniversitesi Web Ofset, Eskişehir, pp.148-167, 2015