Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Living Related Kidney Donation for Alport Syndrome Spectrum: Long-Term Outcomes

2022 American Transplant Congress, BOSTON, United States Of America, 4 - 08 June 2022, vol.22, pp.691

Evaluation of one year, five years and ten years life time of patients with kidney transplant: single-center experience

TTS2020 virtual. 28th International Congress of the Transplantation Society, 13 - 16 September 2020, vol.104, pp.269

Investigation of the tissue allele distribution of the deceased kidney donors between 2007 and 2017

2019 Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 14 - 16 November 2019, pp.103-104

The evaluation of the five-year graft survival from the deceased kidney donors from 2007-2017.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

The outcomes of kidney transplantation from elder deceased donors a single center experience.

15th Congress of the International-Society-for-Organ-Donation-and-Procurement (ISODP) / Organ Donation Congress, Dubai, United Arab Emirates, 12 - 16 November 2019, vol.103 identifier

Türkiye’de primer membranoproliferatif glomerulonefritlerin dağılımı ve kompleman düzeyinin önemi

36. Ulusal nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kogresi, Turkey, 16 - 20 October 2019 Sustainable Development

ALETLİ PERİTON DİYALİZİNDE UZAKTAN HASTA YÖNETİMİNİNETKİSİ, TEK MERKEZ DENEYİMİ

36. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 16 October 2019

The Effect of Medical Complications on Early Graft Function after Kidney Transplantation

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, 15 - 18 September 2019, pp.347

Effect Of Operation Timeline on Frequency of Surgical Complication in Deceased Donor Kidney Transplantation

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, 15 - 18 September 2019, pp.302

The Effectiveness of Azathioprine Treatment in Kidney Transplant Recipients with BK Virus Infection

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, Denmark, 15 - 18 September 2019, vol.32, pp.204

The Relationship Between Surgical Complications and Graft Outcomes after Kidney Transplantation

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, 15 - 18 September 2019, vol.32, pp.222

Characteristics of Deceased Donors Used for Kidney Transplantation: Single-Center Experience

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, Denmark, 15 - 18 September 2019

Nocardia Cyriacigeorgica Pneumonia Mimicking Lung Cancer in a Kidney Transplant Patient

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation, KOPENHAG, Denmark, 15 - 18 September 2019, pp.348 Sustainable Development

THE EFFECT OF EDUCATION LEVEL ON EARLY DIAGNOSIS IN ADPKD

56th Congress of the European-Renal-Association (ERA)-European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA) - Burden, Access and Disparities in Kidney Disease, Budapest, Hungary, 13 - 16 June 2019, vol.34 identifier

Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Süresi ve Hipotansiyon İlişkisi

21.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, BAFRA, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019, pp.105

Diüretik Tedaviye Yanıtsız Kalp Yetmezliği Hastalarında Kurtarıcı Tedavi: Periton Diyalizi

Uluslararası katılımlı 8. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, SAPANCA, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.75

RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI TIBBİKOMPLİKASYONLAR

8. güncel böbrek hastalıkları hipertansiyon ve transplantasyon kongresi, Turkey, 10 April 2019

DİÜRETİK TEDAVİYE YANITSIZ KALP YETMEZLİĞİHASTALARINDA KURTARICI TEDAVİ: PERİTONDİYALİZİ

8. güncel böbrek hastalıkları hipertansiyon ve transplantasyon kongresi, Turkey, 10 April 2019

Bupropion Kullanımı Sonrası Ortaya Çıkan Kutanöz Ve Sistemik Lupus Eritematozus Vaka Sunumu

Uluslararası katılımlı 8. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, SAPANCA, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.91

BUPROPİON KULLANIMI SONRASI ORTAYA ÇIKANKUTANÖZ VE SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSVAKA SUNUMU

8. güncel böbrek hastalıkları hipertansiyon ve transplantasyon kongresi, Turkey, 10 April 2019

Renal Transplantasyon Sonrası Tıbbi Komplikasyonlar

Uluslararası katılımlı 8. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, SAPANCA, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.83

Primer Mebranöz Glomerülonefrit Tedavisinde İntravenöz Siklofofamid Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi

Uluslararası katılımlı 8. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, SAPANCA, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.71

The comparison of traditional cardiovascular risk factors in deceased and living donor kidney transplantation

TTS 2019 1. Regional Meeting Deceased Donation Expanding Donor Pool, İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2019, pp.96-97

Early renal artery stenosis in transplanted cadaveric kidney: A case report

TTS 2019 1. Regional Meeting Deceased Donation Expanding Donor Pool, İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2019, pp.98-99

Proton Pompa İnhibitörü İlişkili Hipomagnezemi Vakası

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.377

Transplante Böbrekte Erken Dönem Renal Arter Stenozlu Vaka Sunumu.

15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi. 2-4 Mart 2019, Turkey, 02 March 2019

2007 İLE 2012 YILLARI ARASINDA KADAVRA VERİCİDEN KULLANILAN BÖBREKLERİN CİNSİYETE GÖRE 5 YILLIK GREFT SAĞ KALIM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

15. ULUDAĞ İÇ HASTALIKLARI ULUSAL KIŞ KONGRESİ 4. BURSA ALE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ 9. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, Turkey, 02 March 2019

2007 İle 2012 Yılları Arasında Kadavra Vericiden Kullanılan Böbreklerin 5 Yıllık Greft Durumunun Değerlendirilmesi

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.288

Böbrek Nakli Sonrası Herpes Zoster Oftalmikus Enfeksiyonu

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.300

Transplante Böbrekte Erken Dönem Renal Arter Stenozlu Vaka Sunumu

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.369

2007 ile 2017 Yılları Arasında Aynı Kadavra Vericiden Kullanılan Sağ-Sol Böbreklerin 1 Yıllık Greft Durumunun Değerlendirilmesi

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.264

2007 ile 2017 yılları arasında kadavra böbrek vericilerinin doku allelerinin dağılımının araştırılması

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.236 Sustainable Development

Böbrek Naklinde Yaşlı Kadaverik Verici Kullanımının Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.254

Osmotik Demiyelinizasyon Sendromu: Vaka Sunumu

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.360

2007 ile 2012 yılları arasında kadavra vericiden kullanılan böbreklerin cinsiyete göre 5 yıllık greft sağ kalım durumunun değerlendirilmesi

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.198

2007 ile 2017 Yılları Arasında Kadavra Vericiden Kullanılan Böbreklerin Alıcı Verici Cinsiyetlerine Göre 1 Yıllık Greft Durumunun Değerlendirilmesi

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 4. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 March 2019, pp.266

Bursa Bölge Koordinasyon Merkezine Bağlı İllerde Çıkan Beyin Ölümlerinin Haftanın Günlerine Göre Çıkma Sıklığının Araştırılması.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 12. Kongresi Transplantasyon Trabzon 2018, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018

Living Donor Transplantation: Critical Decisions

1st International Transplant Network Congress, 17 - 21 October 2018

Böbrek Biyopsisi Yapılan Hastalarda Fabry Hastalığı Taraması

35. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018

Tedaviye Dirençli Primer Glomerülonefrit Tedavisinde Üçlü Immunsupresif Kombinasyonunun Etkinliği

35. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018

Primer/Sekonder Glomerülonefrit Ayriminda Protein Elektroforezi

35. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 3 - 07 October 2018

Effects of renal replacement therapies on nutritional status and micronutrient levels

40th ESPEN CONGRESS on Clinical Nutrition Metabolism, Madrid, Spain, 1 - 04 September 2018, vol.37, pp.19

Evaluation of immunosuppressive treatment adherence in kidney transplant recipients: single center experience

16th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2018

The Relationship between Marginal and Non-Marginal Kidney Transplants

27th International Congress of The Transplantation Society, Madrid, Spain, 30 June - 05 July 2018, vol.102, pp.798

The Use of Donor with Renal Failure in Cadaver and One-Year Outcome

27th International Congress of The Transplantation Society, Madrid, Spain, 30 June - 05 July 2018, vol.102, pp.798

Sexual Dysfunction and Risk Factors in Females Patients on Renal Replacement Therapy

27th International Congress of the Transplantation-Society (TTS), Madrid, Spain, 30 June - 05 July 2018, vol.102 identifier

Tuberculosis abscess resembling thyroiditis

20th European Congress of Endocrinology, Barcelona, Spain, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018 Sustainable Development

Analysis of kidney biopsy findings in diabetic patients

20th European Congress of Endocrinology, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018 Sustainable Development

Diabetes mellitus development secondary to chronic pancreatitis in a kidney transplant recipient

20th European Congress of Endocrinology, Barcelona, Spain, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018 Sustainable Development

Tuberculosis abscess resembling thyroiditis

20th European Congress of Endocrinology, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018 Sustainable Development

MORNING BLOOD PRESSURE SURGE IN EARLY AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE AND ITS RELATION WITH LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY

55th Congress of the European-Renal-Association (ERA) and European-Dialysis-and-Transplantation-Association (EDTA), Copenhagen, Denmark, 24 - 27 May 2018, vol.33 identifier

ABILITY TO PERFORM DAILY LIFE ACTIVITIES AND LEARNING NEEDS OF PATIENTS WITH KIDNEY TRANSPLANTATION

55th Congress of the European-Renal-Association (ERA) and European-Dialysis-and-Transplantation-Association (EDTA), Copenhagen, Denmark, 24 - 27 May 2018, vol.33 identifier

Kronik Hepatit C Virüs Enfeksiyonlu Nakil Adaylainda Direk Etkili Anti-Viral Ajanlarin Etkinliği

34. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017 Sustainable Development

İdiopatik Membranöz Glomerülonefritli Hastalarda Rituksimab Kullanimi

34. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017

Periton Diyaliz Hastalarinda Ultrasonografi İle Periton KalınlığInın Değerlendirilmesi

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017

ANCA İlişkili Vaskülitlerde Histopatolojik Siniflamanin Prognoz Üzerine Etkileri – Tek Merkez Deneyimi

34. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017

Hepatotoxicity Associated with Eculizumab Treatment

54th ERA EDTA Congress, Madrid, Spain, Madrid, Spain, 3 - 06 June 2017

PREDICTORS OF RENAL SURVIVAL IN PATIENTS WITH IDIOPATHIC MEMBRANOUS NEPHROPATHY

NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, Madrid, Spain, 3 - 06 June 2017, vol.32, pp.148-149

Adipsik Hipernatremik Vaka Sunumu

19.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 10 - 14 May 2017

Böbrek nakli sonrası gebelikte renal ve obstetric sonuçlar Tek merkez deneyimi

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016

Böbrek Nakli Sonrasi Gebelikte Renal Ve Obstetrik Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi

33. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016

Böbrek Nakli Sonrası Enkapsüle Sklerozan Peritonit Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri

18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 11 May - 15 June 2016

BLOODSTREAM INFECTION IN PATIENTS AFTER RENAL TRANSPLANTATION

53rd ERA-EDTA Congress, Vienna, Austria, 21 - 24 May 2016, vol.31, pp.1582 identifier

Goodpasture sendromu vaka serisi

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, SAPANCA, Turkey, 13 - 17 April 2016

Böbrek nakli alıcılarında everolimus a değişimin nedenleri ve sonuçları

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, SAPANCA, Turkey, 13 - 17 April 2016

Böbrek Nakli Alicilarinda Everolimus’a Değişimin Nedenleri ve Sonuçlari

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 14 - 17 April 2016, vol.1

Kronik Böbrek Hastaliği Olan Hastalarda Gebeliğin Böbrek Fonksiyonlarina Etkisi

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 14 - 17 April 2016

Hepatit B Virüsüne Eşlik Eden Glomerülonefritler: Olgu Sunumu

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 14 - 17 April 2016, vol.1 Sustainable Development

Nefroloji kliniği nde yatan hastaların analizi

17. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 May 2015, vol.41, pp.15-20

Primer ve Sekonder Glomerülonefritler

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

BEKLEME LİSTESİNDEKİ KADAVERİK BÖBREK ALICI ADAYLARININ ELENME NEDENLERİ TEK MERKEZ DENEYİMİ

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Erkek Renal Transplant Alıcılarında Kalsinörin İnhibitörlerinin Sperm DNA Fragmantasyonuna Etkileri

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015

Bekleme Listesindeki Kadaverik Böbrek Alici Adaylarinin Elenme Nedenleri Tek Merkez Deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Primer Glomerülopati Hastalarımızın Klinik ve Demografik Özellikleri

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Farklı Etyolojileri Olan Glomeruler Hastalıklarda Serum Spondin2 Düzeylerinin Değerlendirilmesi

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Erkek Renal Transplant Alıcılarında Kalsinörin Inhibitörlerinin Sperm DNA Fragmantasyonuna Etkileri

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

FSGS ye bağlı Nefrotik Sendrom ile başvuran Kimura Hastalığı Olgusu

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Böbrek Nakli Sonrası Gebelikte Renal Ve Obstetrik Sonuçlar Tek Merkez Deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

IgA Nefropatisi Tek Merkez Deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Girişimsel İşlemlerin Gözden Kaçan Komplikasyonu Ateroembolik Renal Hastalık

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Fokal Segmental Glomeruloskleroz Tek Merkez Deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

C3 Glomerülopati Eski Patoloji Yeni Patofizyoloji

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

KBY Hastalarını Uçurumun Kenarına Getiren Doktor Önerisi Günde en az 3 lt Su İçmelisin

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Obezite Cerrahisinde Gözden Kaçan Ölümcül Bir Komplikasyon Gluteal Kompartman Sendromu

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015 Sustainable Development

Ev Hemodiyalizi Tedavisi 3 Hasta ile Tek Merkez Deneyimi

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

KBY Hastalarını Uçurumun Kenarına Getiren Doktor Önerisi Günde En Az 3 Lt Su Içmelisin

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Böbrek Nakli Alıcılarında bir Yıllık CMV enfeksiyonu deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının Demografik Ve Klinik Özellikleri Tek Merkez Deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Farklı Etyolojileri Olan Glomeruler Hastalıklarda Serum Spondin2 Düzeylerinin Degerlendirilmesi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Hemodiyaliz Hastalarında Visfatin Düzeyi İle Kardiyovasküler Hastalık Ve Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişki.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2016., Turkey, 21 - 25 October 2015 Sustainable Development

Ev Hemodiyalizi Tedavisi 3 Hasta İle Tek Merkez Deneyimi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24, pp.240-241

FSGS’ye Bağli Nefrotik Sendrom İle Başvuran Kimura Hastaliği Olgusu

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24, pp.121

KBY Hastalarini Uçurumun Kenarina Getiren Doktor Önerisi: Günde En Az Üç Litre Su İçmelisin (!)

32. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

FACTORS INFLUENCING LYMPHOCEL DEVELOPMENT AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION: SINGLE CENTER EXPERIENCE

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN PATIENTS ON RENAL REPLACEMENT TREATMENT

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

INVASIVE FUNGAL INFECTIONS IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS: EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

THE RELATIONSHIP BETWEEN VISFATIN AND CAROTID ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH ADVANCED CHRONIC KIDNEY DISEASE

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

COMPARISON OF DIFFERENT SEXUAL DYSFUNCTION SCALES IN FEMALES PATIENTS ON RENAL REPLACEMENT THERAPY

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

EVALUATION OF SERUM SPONDIN 2 LEVELS IN THE DIFFERENT ETIOLOGIES OF GLOMERULAR DISEASES

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

ANALYSIS OF RISK FACTORS ASSOCIATED WITH URINARY TRACT INFECTION IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

Böbrek nakli hastalarında femur başı osteonekrozu

4. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 8 - 12 April 2015

Renal transplant hastalarında görülen fungal enfeksiyonların retrospektif analizi

4. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 8 - 12 April 2015

Posttransplant hiperkalsemili böbrek nakli hastalarında sinakalset tedavisinin etkinliği

4. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 8 - 12 April 2015

Erişkin hastada atipik hemolitik üremik sendrom olgu sunumu

11. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Turkey, 8 - 11 March 2015, vol.40, pp.173-176

Sjögren sendromu ve membranöz nefropati nadir birliktelik

11. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Turkey, 8 - 11 March 2015

Türkiye de erişkinlerdeki idiyopatik fokal segmental glomerüloskleroz hastalarının klinik ve laboratuvar özellikleri

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 22 - 26 October 2014

Türkiye de erişkinlerdeki minimal değişiklik hastalığının klinik ve laboratuvar özellikleri

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 22 - 26 October 2014

EVALUATION OF OXIDATIVE STRESS IN PRIMARY GLOMERULONEPHRITIS WITH SERUM LEVEL OF IN ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN (IMA)

51st Congress of the European-Renal-Association(ERA)/European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA), Amsterdam, Netherlands, 31 May - 03 June 2014, vol.29, pp.199 identifier

Behçet Hastalığı ve fokal segmental glomerüloskleroz

2. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 04 April 2014 - 07 April 2013

Behçet Hastaliği ve Fokal Segmental Glomerüloskleroz

2. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 4 - 07 April 2013, vol.1, pp.35

İnfliksimab kullanımı sonrası gelişen atipik IgA nefropati olgusu

29.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2012

Hipotiroidi akut böbrek yetmezliğinde iyileşmeyi geciktiriyor mu

29.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2012

Böbrek nakli sonrası gebelik

29.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2012

Böbrek Nakli Alıcılarında Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Böbrek nakli alıcı adaylarında diyaliz tipinin tüberkülin deri testi üzerine etkisinin karşılaştırılması

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Canlı Böbrek Nakli Verici Adaylarının Değerlendirilmesi Tek Merkez Deneyimi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Pnömonili Böbrek Nakli Alıcılarında Mortalite Analizi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Böbrek Nakil Hastalarında Pulmoner Enfeksiyonların Karakteristikleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Böbrek Nakli Alıcı Adaylarında Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi Bulguları

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Böbrek nakli sonrası erken dönemde trimethoprim sulfamethoxazole ilişkili lökopeni iki olgu sunumu

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Hipotiroidi Akut Böbrek Yetmezliğinde İyileşmeyi Geciktiriyor mu?

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, vol.21, pp.116

RELATIONSHIP VITAMIN D LEVELS AND MICROALBUMINURIA IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS

49th Congress of the European-Renal-Association/European-Dialysis-and-Transplant-Association (ERA-EDTA), Paris, France, 24 - 27 May 2012, vol.27, pp.177 Sustainable Development identifier

Böbrek Biyopsisi ile AA Amiloidozu Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Analizi

28.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2011

Primer Glomerülonefritli Hastaların Baflvuru Bulgularının Değerlendirilmesi

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2011, vol.20

Polikistik Böbrek Hastalarinda Kardiyovasküler Risk Faktörleri

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

GEBELİK SIRASINDA PREZENTE OLAN MEMBRANÖZ NEFROPATİ OLGUSU

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

Glomerulonefritli Hastaların Başvuru Bulgularının Değerlendirilmesi

28.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

Posttransplant 1 Yilda Kilo Alimi Ve Abdominal Obesite Gelişiminin Değerlendirilmesi

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

İkinci Basamakta Renal Biyopsi Sonuçlari Bursa Devlet Hastanesi 5 Yillik Deneyim

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

Gebelik İle Aktive Olan Minimal Değişiklik Hastalikli Bir Olgu

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

Nefrotik Sendromla Prezente Olan Erken Evre Akciğer Kanseri Olgusu

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011 Sustainable Development

Farklı dekadlarda yapılan böbrek nakillerinin sonuçlarının değerlendirmesi

28.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2010

Nadir Bir Akut Böbrek Yetmezli i Nedeni Miyelom Böbre i

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 22 - 26 September 2010

Books & Book Chapters

Excess Fluid Intake due to Medical Advice in Chronic Kidney Disease Patients: A Common but Nameless Cause of Hyponatremia

in: Clinical Approaches and Nanotechnology in Medicine, Sevil AKÇAĞLAR, Sevim AKÇAĞLAR, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.3-12, 2022

Weight Gain in Kidney Transplant Recipients: Risks, Cardiovascular Outcome and Management

in: Weight Change Patterns Risks and Psychosocial Effects, Camilo Gouveia and Diego Melo, Editor, Nova Science Publishers, New York, pp.91-112, 2012

Metrics

Publication

349

Citation (WoS)

320

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

322

H-Index (Scopus)

10

Citiation (TrDizin)

4

Project

2

Thesis Advisory

5

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals