Farklı Etyolojileri Olan Glomeruler Hastalıklarda Serum Spondin2 Düzeylerinin Değerlendirilmesi


Kahvecioğlu S., ERSOY A. , AYAR Y., Güçlü M., Gul C. B. , Üstündağ Y., ...More

32.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey