BİR LUPUS NEFRİTLİ VAKADA İNFLUENZA PNÖMÖNİSİ SONRASI GELİŞEN TROMBOSİTOPENİ VE POSTERİOR REVERSİBL LÖKOENSEFALOPATİ SENDROMU PRES


Gul C. B. , ORUÇ A. , YILDIZ A. , Aktaş N., GÜLLÜLÜ M.

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey